Nieuws

Jubileumuitgave CSC

Jubileumcongres
Categorie: Jubileumcongres

vookant jubileumbundel

Op 9 juni is onze Jubileumuitgave gepresenteerd, met hierin:

  • Het visiedocument De kracht van verbondenheid
  • Een korte CSC geschiedenis “… dat ge de onhoudbaarheid van den tegenwoordigen toestand inziet … “

Aan beide stukken is lang gewerkt. Het visiedocument is een herschreven versie van het concept dat vorig jaar tijdens het congres werd gepresenteerd en waarop vanuit lidorganisaties en andere maatschappelijk organisaties diverse reacties zijn gekomen. Dit document is tot stand gekomen door een visiecommissie onder leiding van Jos van Gennip (Socires).

In dit document, waarin de centrale thematiek wordt neergezet voor het aanstaande jubileumcongres, wordt een pleidooi gehouden voor verbondenheid:

Het besef van de onderlinge verwevenheid van wereldwijde problemen is in onze tijd groter dan ooit te voren. Als betrokken mensen willen we niet alleen maar aangesproken worden als kortzichtige consument, egoïstische burger of milieuvervuiler – als een te ‘managen’ probleem van overheid, bedrijven en instellingen. We willen deel zijn van een oplossing en hebben elkaar nodig om tot bloei te kunnen komen. Het visiedocument De kracht van verbondenheid toont de kansen en uitdagingen van deze tijd om hierop in te spelen: door verbondenheid te laten zien in ons handelen, organiseren en het vormgeven van de samenleving.

‘…dat ge de onhoudbaarheid van den tegenwoordige toestand inziet …’ vertelt in het kort de geschiedenis van 125 jaar christelijk-sociale congressen en conferenties. Deze geschiedschrijving is een bewerking en actualisering van een in 2011 opgestelde geschiedenis, en is geschreven door Piet Hazenbosch (CNV).

Verspreiding:

  • De aanwezigen bij de bijeenkomst over Economie en Ethiek op 9 juni hebben de jubileumbundel ontvangen.
  • Degenen die zich opgeven voor ons jubileumcongres, dat wordt gehouden van 31 augustus tot 2 september in Doorn, kunnen op het deelnameformulier aangeven of ze vooraf de bundel willen ontvangen.
  • Ook bestaat de mogelijkheid de jubileumbundel te bestellen bij het secretariaat via info.csc@sbi.nl. Per persoon kunt u maximaal 1 exemplaar bestellen, deze wordt kosteloos toegezonden.

 

TERUG NAAR OVERZICHT