OVER CSC

Lees meer.. CSC

De Stichting Christelijk-Sociaal Congres is een platform van ongeveer 45 maatschappelijke organisaties die zich op grond van hun statuten willen laten aanspreken op hun christelijk-sociale wortels. Jaarlijks organiseert het CSC eind augustus een congres over maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de christelijk-sociale identiteit en inspiratie van de deelnemers. In 2018 was het thema Bezield Leiderschap.

 

Lees meer..

Lees alles over ons congres

Meer informatie
CSC