OVER CSC

Lees meer.. CSC

Stichting Christelijk-Sociaal Congres is een platform van circa 45 maatschappelijke organisaties die op een eigentijdse en inspirerende manier invulling willen geven aan hun christelijk-sociale wortels. Elk jaar organiseert het CSC eind augustus een congres over maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de christelijk-sociale identiteit van de deelnemers. Het doel is elkaar te inspireren. Het CSC congres 2019 heeft als thema Verbondenheid: met wie ben jij WIJ?

Samen met aangesloten organisaties organiseert de stichting CSC rond actuele thema’s (onderwijs, zorg, solidariteit, individualisering, zorg voor onze wereld), door het jaar heen verschillende inspirerende bijeenkomsten

Lees meer..

Lees alles over ons congres 2019

Meer informatie

Blijf op de hoogte