OVER CSC

Lees meer.. CSC

Vanwege de Corona-maatregelen zijn de Raad van Toezicht vergadering en het voorjaarsberaad – gepland op 16 april aanstaande – uitgesteld.

We wensen u veel sterkte in deze onzekere periode en hopen u spoedig te kunnen informeren over een nieuwe overlegdatum.

Over het CSC

Stichting Christelijk-Sociaal Congres is een platform van circa 45 maatschappelijke organisaties die op een eigentijdse en inspirerende manier invulling willen geven aan hun christelijk-sociale wortels. Elk jaar organiseert het CSC eind augustus een tweedaags congres over maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de christelijk-sociale identiteit van de deelnemers. Het doel is om elkaar te inspireren.

Samen met aangesloten organisaties organiseert de stichting CSC rond actuele thema’s (onderwijs, zorg, solidariteit, individualisering, zorg voor onze wereld), door het jaar heen verschillende inspirerende bijeenkomsten. Ook startte het CSC in 2018 een fonds voor financiële steun aan samenwerkingsprojecten van twee of meer aangesloten organisaties.

Lees meer..

Lees alles over CSC 2019 Verbondenheid: met wie ben jij WIJ?

Meer informatie

Blijf op de hoogte