OVER CSC

Lees meer.. CSC

De Stichting Christelijk-Sociaal Congres is een platform van ongeveer 45 maatschappelijke organisaties die zich op grond van hun statuten willen laten aanspreken op hun christelijk-sociale identiteit. Jaarlijks organiseert het CSC een congres over maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de christelijk sociale identiteit c.q. inspiratie. In 2016 vierden we dat het eerste congres 125 jaar geleden werd gehouden.

Lees meer..

Lees alles over ons congres

Meer informatie
CSC