OVER CSC

Lees meer.. CSC

Stichting Christelijk-Sociaal Congres is een platform van circa 45 maatschappelijke organisaties die op een eigentijdse en inspirerende manier invulling willen geven aan hun christelijk-sociale wortels. Elk jaar organiseert het CSC eind augustus een tweedaags congres over maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de christelijk-sociale identiteit van de deelnemers. Het doel is om elkaar te inspireren. Samen met aangesloten organisaties organiseert de stichting CSC rond actuele thema’s (onderwijs, zorg, solidariteit, individualisering, zorg voor onze wereld), door het jaar heen verschillende inspirerende bijeenkomsten. Het CSC startte in 2018 een fonds voor financiële steun aan samenwerkingsprojecten van twee of meer aangesloten organisaties.

Lees meer..

Congres 2021 RADICAAL INCLUSIEF

Meer informatie

Blijf op de hoogte