OVER CSC

Lees meer.. CSC

De Stichting Christelijk-Sociaal Congres is een platform van ongeveer 45 maatschappelijke organisaties die zich op grond van hun statuten willen laten aanspreken op hun christelijk-sociale wortels. Jaarlijks organiseert het CSC een congres over maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de christelijk sociale identiteit c.q. inspiratie. Dit jaar wordt op 29 en 30 augustus het jaarlijkse CSC congres gehouden, met als thema Bezield Leiderschap.

Lees meer..

Lees alles over ons congres

Meer informatie
CSC