OVER CSC

Lees meer.. CSC

VWS-minister Hugo de Jonge houdt een vlammend pleidooi voor meer verbondenheid en het overbruggen van kloven in onze samenleving – donderdag 29 augustus op het CSC congres 2019.

Speech Hugo de Jonge >

Trouw >

Over het CSC

Het CSC congres 2019 heeft als thema Verbondenheid: met wie ben jij WIJ?

Stichting Christelijk-Sociaal Congres is een platform van circa 45 maatschappelijke organisaties die op een eigentijdse en inspirerende manier invulling willen geven aan hun christelijk-sociale wortels. Elk jaar organiseert het CSC eind augustus een congres over maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de christelijk-sociale identiteit van de deelnemers. Het doel is elkaar te inspireren. Samen met aangesloten organisaties organiseert de stichting CSC rond actuele thema’s (onderwijs, zorg, solidariteit, individualisering, zorg voor onze wereld), door het jaar heen verschillende inspirerende bijeenkomsten.

Lees meer..

Lees alles over CSC 2019 Verbondenheid: met wie ben jij WIJ?

Meer informatie

Blijf op de hoogte