CSC subsidie

Hier vindt u diverse financieringsmogelijkheden voor christelijk – sociale en maatschappelijke (samenwerkings) projecten.

De stichting Christelijk-Sociaal Congres

sponsort sinds 2017 samenwerkingsprojecten via een eigen regeling. Het bestuur stelt jaarlijks een bijdrage van circa €6.000 beschikbaar voor één of meer activiteiten, die door twee of meer aangesloten organisaties gezamenlijk worden georganiseerd rond verdieping van het christelijk sociaal denken en handelen. In 2020 evalueerde het bestuur na 2 jaar ervaring de regeling. Dit heeft meer helderheid gebracht over format en criteria voor aanvragen. Dit heeft gezorgd voor meer helderheid over de criteria voor een aanvraag.

De deadline voor aanvragen is 1 november.
Het bestuur besluit over de aanvragen in de eerste januari vergadering. Aanvragen worden uitsluitend gehonoreerd als minimaal twee aangesloten organisaties deze samen indienen. Meer criteria en richtlijnen vindt u in de aangepaste versie van de

Voorbeelden van projecten gerealiseerd met CSC-steun:

Andere christelijke fondsen

  • Fonds Kerk en Wereld – een fonds binnen PKN, aangesloten bij het CSC in 2020 – financiert projecten rond geloof en samenleving. Heeft uw organisatie een mooi idee om mensen te
    verbinden? Kijk dan op hun site.
  • Het Abraham Kuyperfonds ondersteunt de publicatiekosten van boeken en
    de productiekosten van andere mediaproducties die het reformatorisch gedachtengoed stimuleren en verbreiden
  • devrijzinnigefondsen.nl Heeft u een initiatief dat een relatie heeft met het vrijzinnig protestantisme? Dan kunt u een subsidie of lening aanvragen.
  • protestantsefondsen.nl financiert projecten voor kerk, samenleving en individuele noden
Zie agenda

Blijf op de hoogte