Missie & Visie

De Stichting Christelijk-Sociaal Congres, gevestigd op Landgoed Zonheuvel in Doorn, werd in 1997 in het leven geroepen door een aantal maatschappelijke organisaties met christelijke roots, om een vervolg te geven aan het eerste Christelijk-Sociaal Congres van 1891.

Het vormt een platform van ca 45 maatschappelijke organisaties die zich op grond van hun statuten willen laten aanspreken op hun christelijk-sociale inspiratie, en zich willen inzetten voor een goede samenleving, gedreven door waarden van het christelijk-sociaal denken.

De missie en visie van het CSC zijn goed verwoord in de in 2017 vastgestelde pre-ambule van de statuten:

Het Christelijk-Sociaal Congres (CSC) is een netwerk en krachtbron van en voor organisaties en mensen die zich inzetten voor een goede samenleving (mede) vanuit een christelijke inspiratie. Het christelijk-sociaal denken komt voort uit de katholieke sociale leer en diverse protestants-christelijke bronnen, die beide zijn gebaseerd op de boodschap van het Evangelie.

Dit gedachtegoed wil het CSC verdiepen en verspreiden en het vormt de basis voor de uitwisseling tussen en toerusting van de leden. Het CSC staat in een traditie die in 1891 begonnen is. De sociale kwesties van toen verschillen sterk van die van nu en van die in de toekomst. Het belang van een christelijk-sociale beweging die eigentijdse oplossingen voor die kwesties formuleert op basis van een stevige en herkenbare visie blijft onverminderd groot.

Wij staan midden in de samenleving en hebben een open, op dialoog gerichte houding. Samen vormen wij een bezielde, maatschappelijk ge├źngageerde beweging. Het landelijk netwerk CSC levert aan die beweging op tal van manieren een actieve bijdrage.

De stichting tracht haar doel met name te verwezenlijken door

  • het organiseren van een jaarcongres en andere bijeenkomsten
  • het bieden van een platform voor informatie-uitwisseling en onderlinge versterking van aangesloten organisaties
  • het verzorgen van publicaties
Jongerenpanel tijdens het hybride CSC 2020

Bij de in 2016 gevoerde toekomstdiscussie is besloten om de naam en de stichtingsvorm te handhaven maar de aansluitingsmogelijkheid te verruimen tot organisaties, die niet formeel christelijk zijn maar die zich wel (mede) laten inspireren door het christelijk-sociale gedachtegoed. Het CSC zet zich tevens in om specifiek jongeren te betrekken bij haar missie.

Het accent in het werk van CSC ligt op het stimuleren van initiatieven door de organisaties zelf en het bevorderen van zoveel mogelijk samenwerking tussen verschillende bij het CSC aangesloten organisaties. Deze strategie komt voort uit de overtuiging dat CSC de verantwoordelijkheid voor het vormgeven van de christelijk-sociale inspiratie nooit kan overnemen van de organisaties; bovendien beschikt CSC over een bescheiden werkapparaat en dito middelen.

Sinds 2017 heeft het CSC een subsidieregeling voor tegemoetkoming van ontwikkelkosten van samenwerkingsinitiatieven van aangesloten organisaties die anderen inspireren tot het Christelijk-Sociaal gedachtegoed.

Zie agenda

Blijf op de hoogte