Missie en Visie

De Stichting Christelijk-Sociaal Congres vormt de bundeling en het platform van omstreeks 40 uiteenlopende maatschappelijke organisaties die zich op grond van hun statuten op hun christelijk-sociale identiteit willen laten aanspreken. CSC is de voortzetting van de Stichting Doorwerking die na het Christelijk-Sociaal Congres van 1991 in het leven werd geroepen om een vervolg te geven aan dit congres.

De aangesloten organisaties hebben gemeen dat zij – op grond van het mens- en maatschappijbeeld dat zij hebben – overtuigd zijn van het belang en de waarde van particuliere organisaties in het veld tussen overheid en burgers. Bovendien willen deze organisaties vanuit hun christelijke identiteit een specifieke bijdrage aan de samenleving leveren.

Deze overtuiging van de toegevoegde waarde van christelijk-sociale organisaties voor de kwaliteit van de samenleving verbindt de organisaties van CSC met elkaar.

CSC wil organisaties steunen en stimuleren om op hun eigen werkterrein met een herkenbaar gezicht activiteiten te ontplooien. Daartoe brengt CSC zowel bestuurders als functionarissen op directie/stafniveau met elkaar in contact. Dit gebeurt via bijeenkomsten van stichtingsraad en stafberaad, door CSC-congressen die om de paar jaar worden gehouden, door een eigen Internet-site en door andere initiatieven zoals het organiseren van een opiniërend gesprek met daarin geïnteresseerde organisaties.

Het accent in het werk van CSC ligt op het stimuleren van initiatieven door de organisaties zelf en daarbij het bevorderen van zoveel mogelijk samenwerking tussen verschillende CSC-organisaties. Deze strategie komt voort uit de overtuiging dat CSC de verantwoordelijkheid voor het vormgeven van de christelijk-sociale identiteit nooit kan en wil overnemen van de organisaties; bovendien beschikt CSC over een bescheiden werkapparaat en dito middelen.

Zie agenda

Nieuwsbrief