Het CSC congres

Sinds 2000 organiseert het CSC een tweedaags jaarcongres op de laatste woensdag en donderdag van augustus. Tijdens dit Christelijk-Sociaal Congres ontmoeten een paar honderd bestuurders, directies, stafleden, professionals en studenten elkaar: allen vanuit betrokkenheid bij het christelijk-sociaal gedachtegoed, vaak in relatie met hun maatschappelijke rol, velen als betrokkene bij een bij het CSC aangesloten organisatie met christelijke of katholieke signatuur.

Naast uitwisseling en verbinding met elkaar vinden deelnemers inspiratie op de vraag: hoe verhoud ik me – persoonlijk en in mijn functie(s) – tot nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen? Welke rol wil ik vervullen?

Sinds 2000 wordt er elke zomer een Christelijk-Sociaal Congres georganiseerd. De volgende thema’s kwamen langs:

2020: Hybride op zoek naar de samenleving van morgen
2019: Verbondenheid, met wie ben jij WIJ?
2018: Bezield Leiderschap
2017: Op elkaar aangewezen
2016: Geloof, Angst & Liefde JUBILEUMCONGRES
2015: Wel gelukt maar niet gelukkig
2014: De participatiesamenleving
2013: Ontmoeten met LeV
2012: Van wie is de samenleving?
2011: Schepping en Samenleving. Een duurzame relatie
2010: Een huis om in te wonen, een samenleving met hart en ziel
2009: Herstel het vertrouwen!
2008: Solidariteit in de global village
2007: Maatschappelijk leiderschap; zijn we er klaar voor?!
2006: Het verschil maken
2005: Menselijkheid als maat
2004: Goed werk leveren: bezieling WAAR maken
2003: Wat zijn waarden waard?
2002: Heel de mens – op zoek naar balans
2001: Wat bezielt mij en mijn organisatie?
2000: Getto’s & pleinen – Ontmoeting en samenhang; de opgave voor de 21e eeuw

Het CSC gaat veel verder terug dan het jaar 2000: De beroemde theoloog en politicus Abraham Kuyper hield in 1891 de openingsrede van het eerste Christelijk-Sociaal Congres.

Blijf op de hoogte

Zie agenda