Congres

Jaarlijks organiseert het CSC een tweedaags congres, dat eind augustus wordt gehouden. Bij het congres worden maatschappelijke ontwikkelingen beschouwd vanuit christelijk sociaal perspectief.

De congrestitel voor 2019 is ‘Verbondenheid, met wij ben jij WIJ?’ U bent van harte uitgenodigd van 28 tot 29 augustus op Landgoed Zonheuvel te Doorn.

Meer informatie >

In 2016 vond het jubileumcongres plaats. Daarbij vierden we dat 125 jaar geleden het eerste Christelijk-Sociaal Congres werd georganiseerd, en de eerste pauselijke encycliek (Rerum Novarum) verscheen. De beroemde theoloog en politicus Abraham Kuyper hield in 1891 de openingsrede van het eerste CSC.

Sinds 2000 is er jaarlijks een Christelijk-Sociaal Congres. De thema’s:

2018: Bezield Leiderschap
2017: Op elkaar aangewezen
2016: Geloof, Angst & Liefde JUBILEUMCONGRES
2015: Wel gelukt maar niet gelukkig
2014: De participatiesamenleving
2013: Ontmoeten met LeV
2012: Van wie is de samenleving?
2011: Schepping en Samenleving. Een duurzame relatie
2010: Een huis om in te wonen, een samenleving met hart en ziel
2009: Herstel het vertrouwen!
2008: Solidariteit in de global village
2007: Maatschappelijk leiderschap; zijn we er klaar voor?!
2006: Het verschil maken
2005: Menselijkheid als maat
2004: Goed werk leveren: bezieling WAAR maken
2003: Wat zijn waarden waard?
2002: Heel de mens – op zoek naar balans
2001: Wat bezielt mij en mijn organisatie?
2000: Getto’s en pleinen — Ontmoeting en samenhang; de opgave voor de 21 e eeuw

Blijf op de hoogte

Zie agenda