Het CSC congres

Het CSC gaat veel verder terug dan het jaar 2000: De beroemde theoloog en politicus Abraham Kuyper hield in 1891 de openingsrede van het eerste Christelijk-Sociaal Congres.

Congres 2023Sinds 2000 organiseert het CSC een tweedaags jaarcongres op de laatste woensdag en donderdag van augustus. Tijdens dit Christelijk-Sociaal Congres ontmoeten een paar honderd bestuurders, politici, media, wetenschappers, professionals, toezichthouders en studenten elkaar: allen vanuit betrokkenheid bij onze maatschappij en bij het christelijk-sociaal gedachtegoed; vaak vanwege hun leidende functie(s) bij een of meerdere aangesloten organisaties met christelijke of katholieke signatuur.

Naast uitwisseling en verbinding met elkaar vinden deelnemers inspiratie op de vraag: hoe verhoud ik me – persoonlijk en in mijn functie(s) – tot nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen? Welke rol wil ik vervullen?

Sinds 2000 wordt er elke zomer een Christelijk-Sociaal Congres georganiseerd. 

– SAVE THE DATE – Congres 2023

donderdag 31 augustus en vrijdag 1 september

Eerder kwamen volgende thema’s kwamen aan bod:

2022: Geroepen tot kwetsbaarheid 
2021: Radicaal inclusief
2020: Hybride op zoek naar de samenleving van morgen
2019: Verbondenheid, met wie ben jij WIJ?
2018: Bezield Leiderschap
2017: Op elkaar aangewezen
2016: Geloof, Angst & Liefde JUBILEUMCONGRES
2015: Wel gelukt maar niet gelukkig
2014: De participatiesamenleving
2013: Ontmoeten met LeV
2012: Van wie is de samenleving?
2011: Schepping en Samenleving. Een duurzame relatie
2010: Een huis om in te wonen, een samenleving met hart en ziel
2009: Herstel het vertrouwen!
2008: Solidariteit in de global village
2007: Maatschappelijk leiderschap; zijn we er klaar voor?!
2006: Het verschil maken
2005: Menselijkheid als maat
2004: Goed werk leveren: bezieling WAAR maken
2003: Wat zijn waarden waard?
2002: Heel de mens – op zoek naar balans
2001: Wat bezielt mij en mijn organisatie?
2000: Getto’s & pleinen – Ontmoeting en samenhang; de opgave voor de 21e eeuw

Blijf op de hoogte

Zie agenda