CSC Congres 2022

De coronacrisis, de ecologische crisis en geopolitieke crisis van dit moment brengen de kwetsbaarheid van de mens aan het licht. Maatregelen om een pandemie onder de duim te krijgen zetten mensen tegen elkaar op. Toonaangevende onderzoeken wijzen ons op grenzen van het menselijk handelen. Door de oorlog in Oekraïne zien we niet alleen het goede, maar ook het kwade in mensen onder ogen. Kwetsbaarheid associëren we impliciet met zwakte en mislukking. Alsof we de verkeerde afslag hebben genomen en snel terug moeten naar de hoofdweg van kracht en succes. De christelijk-sociale traditie zet daar een ander perspectief tegenover. De mens is geroepen tot kwetsbaarheid: ‘Want pas als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van God.’

Van harte welkom op ons congres
Ruth Peetoom
Voorzitter CSC

Geroepen tot kwetsbaarheid

Het Christelijk-Sociaal Congres van 2022 gaat over deze roeping tot kwetsbaarheid. Aan de hand van drie maatschappelijke vraagstukken verkennen we hoe dit handen en voeten gegeven kan worden in het persoonlijke leven, in bedrijven, organisaties en de samenleving. Met interessante sprekers, met een afwisselend programma, met tijd voor elkaar en voor jezelf, tijd voor inspanning en ontspanning. Een CSC Congres waarin het thuiskomen is. Waar we elkaar inspireren. Ja er wordt ook wat van u verwacht. Kort samengevat: Een programma met stevige inhoud, aandacht voor cultuur en natuur en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Klik op de onderstaande afbeelding om een schema van het programma te downloaden.

Zie agenda

Blijf op de hoogte