CSC organisaties

Het CSC besloot in 2016 om de stichtingsvorm te handhaven met een bestuur en Raad van Toezicht. Formeel kent het CSC daarom geen leden maar ‘aangesloten organisaties’, die kunnen toetreden met goedkeuring van de RvT. Ze betalen een ‘bijdrage in de kosten’ van naargelang hun mogelijkheden 1300, 2600 of 5200 euro (met dispensatiemogelijkheid voor organisaties met een zeer geringe draagkracht; de bijdrage van alle organisaties is te vinden in de jaarverslagen).

Het CSC staat niet open voor politieke partijen en kerkelijke instituties.

Thans kent het CSC ca 45 aangesloten organisaties uit de wereld van de arbeid, zorg, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, universiteiten, media enz.

Meld je aan voor het congres

Aanmelden
Zie agenda

Nieuwsbrief