CSC organisaties

Het CSC besloot in 2016 om de stichtingsvorm te handhaven met een bestuur en een Raad van Toezicht. Formeel kent het CSC daarom geen leden maar ‘aangesloten organisaties’, die kunnen toetreden met goedkeuring van de Raad van Toezicht. Ze betalen een bijdrage in de kosten van – naargelang hun mogelijkheden – 1300, 2600 of 5200 euro – met dispensatiemogelijkheid voor organisaties met een zeer geringe draagkracht. De bijdrage van alle organisaties is te vinden in de jaarverslagen.

Het CSC staat niet open voor formele aansluiting door politieke partijen en kerkelijke instituties.

Momenteel kent het CSC circa 45 aangesloten organisaties, allen met een maatschappelijke missie en christelijke of katholieke roots. Hun werkterreinen strekken zich uit van arbeid, ontwikkelingssamenwerking, zorg, onderwijs en universiteiten tot landelijke media.

Blijf op de hoogte

Zie agenda