Jubileumcongres 2016: GELOOF, ANGST & LIEFDE

congresboekje-voorkantWe kijken inmiddels terug op een zeer geslaagd congres. Diverse verslagen van het congres vindt u elders op deze site:
– de lezingen
– het videoverslag
– filmopname van De Spreekkamer
– de foto’s (woensdag, donderdag en vrijdag)
– het congresboekje

Lees hier het gehele programma of download de congresfolder. Inhoudelijke toelichting:

GeloofAngstLiefde logoHet is tijd voor een nieuwe tijd. Een te grote groep armen lijdt onder de macht van het geld. Geldbezit is de afgod geworden, waardoor de werkende stand meer en meer verarmd is. Een brede sociale beweging, die voor het recht van de arbeider opkomt, is nodig. Tegen die achtergrond wordt het eerste christelijk-sociaal congres georganiseerd, 125 jaar geleden. In zijn openingstoespraak, over ‘de sociale kwestie’ zegt Abraham Kuyper: “ er is ernstige twijfel gerezen over de deugdelijkheid van het maatschappelijk gebouw, waarin we wonen; […] in de publieke opinie wordt strijd gevoerd over de hechtere grondslagen, waarop een doelmatiger en beter bewoonbaar maatschappelijk gebouw valt op te trekken.”

Sociale zekerheid
Geloof logoDeze sociale kwestie is actueler dan ooit. Er is in die tijd uitermate veel veranderd. 125 Jaar geleden ging het om het tegengaan van schrijnende ongelijkheid en bittere armoede; om menswaardigheid voor mensen die als arbeiders niet meer dan een instrument waren voor de verrijking van anderen. Het leverde sociale wetten, overlegorganen en het sociale zekerheidsstelsel op waar we vandaag de dag nog steeds de voordelen van ervaren.

De kracht van verbondenheid
Angst logoIn 2016 zien we dat mensen weliswaar hun individuele autonomie bevestigd zien maar dat ze voor hun ontplooiing anderen nodig hebben, in betekenisvolle verbanden: gemeenschappen. Er is een sterke roep om andere, nieuwe, zelfgekozen verbanden van allerlei soort. Dit congres staat in het teken van deze nieuwe gemeenschappen, deze kracht van verbondenheid.

De energie van vernieuwing
Liefde logoWe gaan drie dagen lang intensief op zoek waar de energie zit van vernieuwing en verandering in de samenleving. We zoeken naar de hoop, het verdriet en de angst, naar drijfveren om te werken aan verbetering. Daarbij gaat het om voorbeelden van mensen die samen aan de slag zijn en zich inzetten voor elkaar en voor de samenleving – ook buiten de gevestigde systemen om en tegen de verdrukking in.

Een samenleving in transitie
We komen uit een systeemgestuurde tijd van ordenen en beheersen; van beloning en straf. We zien een groeiende kloof tussen degenen die het goed doen en mensen die niet meekomen in dit systeem; tussen de haves en de have nots. We beleven de overgang naar een doe-het-zelf samenleving, een nieuwe civil society van mensen die samen aan de slag gaan, deels buiten de systemen van markt en overheid om. Met nieuwe verbindingen en ‘inclusief’ denken en handelen. Wordt dit de kern van ons samenleven de komende tijd?

Op zoek naar de voorbeelden
Zes dagdelen lang spreken we met elkaar aan de hand van de voorbeelden die we zien. Hoe werkt de nieuwe gemeenschap, op basis van welke drijfveren gebeurt dat, waar lopen mensen tegen aan, wanneer lukt het wel en wanneer niet? Dat doen we aan de hand van drie thema’s:

  1. Het sociale domein. Wat gebeurt er met de sociale cohesie, welke hervormingen zien we? Hoe gaan we om met kwetsbaarheid en inclusiviteit?
  2. Het economische domein. Welke bewegingen zien we in de economie? Hoe bestrijden we de toenemende ongelijkheid? Wat gebeurt er rond de deeleconomie, sociaal ondernemerschap, de buurteconomie?
  3. Het duurzame domein. Hoe herbouwen we vitale lokale gemeenschappen in een tijd van individualisering en globalisering? Wat gebeurt er met Europa? Van wie is het milieuprobleem?

Met wie wilt u dit delen?
De essentie van de komende tijd wordt dat we het samen doen. Dat we samen delen. Dat we de kracht van verbondenheid ervaren. Uw aanwezigheid is natuurlijk cruciaal. Met u in ons hoofd (en hart) hebben we 2 jaar lang keihard gewerkt om te komen tot het meest inspirerende congres voor deze nieuwe tijd. Op 31 augustus en 1 & 2 september. Als u zich vandaag aanmeldt, is het wellicht goed meteen te bedenken wie u dit congres nog meer gunt. NB: Voor studenten is een speciale kortingsregeling: zij betalen maximaal 50 euro voor het gehele congres.

Het congres vindt plaats op Landgoed Zonheuvel te Doorn

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

SBI logo 2016Een belangrijke gift van de Stichting SBI (Samenwerking, Bezinning en Inspiratie), gevestigd op Landgoed Zonheuvel te Doorn

 

Een bijdrakro-ncrvge van omroep KRO – NCRV

 

 

Dit congres wordt mede georganiseerd door Eveline Bersma van Bureau Bersma.
Lees hier het gehele programma of download de congresfolder.

Zie agenda

Blijf op de hoogte