Organisatie

Het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal grotere aangesloten organisaties met een onafhankelijke voorzitter. Deze worden voor vier jaar – met mogelijkheid tot herbenoeming – benoemd door de Raad van Toezicht. Het bestuur wordt ondersteund door een parttime secretaris. Sinds 2017 werkt het bestuur volgens een bestuursreglement.

Voorzitter Ruth Peetoom opent het Christelijk-Sociaal Congres 2021. Foto HLP images

Het Bestuur
Mw Ruth Peetoom, onafhankelijk voorzitter
Dhr Jan Pieter Daems namens CNV Vakcentrale, penningmeester
Dhr Jaap Jongejan namens stichting SBI en Landgoed Zonheuvel
Mw Linda van Beek namens VNO-NCW MKB Nederland
Dhr Ronald van Steden namens de Vrije Universiteit Amsterdam
Dhr Mark Buck namens Verus
Dhr Henk Prins namens Reliëf

Ambtelijk secretaris: Mandy Jacobs

Het bestuur onderhoudt contact met dr. Arjen Siegmann, bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Waardenvol Werk en Christelijk Sociaal-Denken’ binnen de School of Business and Economics (SBE) aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van alle aangesloten organisaties. Zij benoemt en controleert het bestuur en heeft o.a. een goedkeuringsrecht ten aanzien van de jaarrekening, de begroting en het jaarverslag. Zij komt doorgaans tweemaal per jaar bijeen. Sinds voorjaar 2018 benoemt de Raad van Toezicht uit eigen kring een voorzitter voor een termijn van twee jaar. Tot het Voorjaarsberaad van 2022 wordt deze positie bekleed door mevrouw Henriëtte Hulsebosch.

Samenstelling Raad van Toezicht: (Klik hier voor links naar de organisaties)

 • Adelbert Vereniging: Dhr. Theo Schepens
 • Algemene Onderwijsbond / CVHO en Sint Bonaventura: Dhr. Frits Fraanje
 • CGMV: Dhr. Niels Rook
 • Christelijke Hogeschool Ede: Dhr. Herman Oevermans
 • Christian Artists:
  Dhr. Leen la Rivière
 • CNV Vakcentrale: 
  Dhr. Piet Fortuin
 • Cordaid:
  Dhr. Kees Zevenbergen
 • Evangelische Omroep: Dhr. Arjan Lock
 • St. Exodus Nederland: Mw. Marianne Luyer
 • Fonds Kerk en Wereld:  Mw. Andrea van Dijk
 • St. GIDSnetwerk: Dhr. Stan Uyland
 • IPABO: Dhr. Rien Timmer
 • Kansfonds: Mw. Henriëtte Hulsebosch (VOORZITTER)
 • Kaski: Dhr. Joris Kregting
 • KBO – PCOB: Mw. Gusta Willems
 • KRO – NCRV: Dhr. Wilfred Kemp
 • Leger des Heils: Dhr. Hans-Martin Don
 • LTO Nederland: Dhr. Hans van den Heuvel
 • Vereniging Maatschappij van Welstand: Mw. Wijnandien Hoek – Scholten
 • Missie Nederland: Dhr. Jan Wolsheimer
 • Ouders van Waarde: Dhr. Werner van Katwijk
 • Passage, christelijk-maatsch. vrouwenbeweging: Mw. Ada Houtman
 • Stichting Philadelphia Zorg: Dhr. Martijn van Lobenstein
 • Stichting Present Nederland: Dhr. Pieter Cnossen
 • Protestantse Theologische Universiteit (PThU): Dhr. Dominique de Boer
 • Radboud Universiteit: Dhr. Jurijn Timon de Vos
 • Reliëf: vacant
 • RMU: Dhr. Jan Kloosterman
 • Socires: Dhr. Hans Bruning
 • Stichting Kwintessens Educatief (vh Unie Nzv): Dhr. Ron Rijnbende
 • Stichting Rotterdam: Dhr. Ron Rijnbende
 • Stichting SBI: Dhr. Jan-Willem van den Braak
 • Stichting ter Bevordering Chr. Pers (Trouw): Dhr. Wim Janse
 • Stichting Thomas More: Mw. Carlien Geelkerken
 • Stichting voor Christelijke Filosofie: Dhr. Teunis Brand
 • Stichting vredesbeweging Pax: Mw. Anna Timmerman
 • Tilburg University: Dhr. Erik Borgman
 • VUvereniging: Dhr. Frans van Drimmelen / mw. Annemarie Bibo
 • Verus: Dhr. Berend Kamphuis
 • VNO-NCW MKB Nederland: Mw. Guusje Dolsma
 • Vereniging YMCA Nederland: Dhr. Robert Feith
 • Youth for Christ: Dhr. Bram Rebergen

Als adviseur uitgenodigd voor de voor- en najaarsvergaderingen van Raad van Toezicht en bestuur is mw. Carlien Geelkerken vanuit haar functie van directeur van het VKMO – Katholiek Netwerk.

Huis van het CSC  

Het CSC vindt zijn thuishaven op Landgoed Zonheuvel van de Stichting SBI. Naast de jaarcongressen vinden daar de meeste bijeenkomsten plaats van bestuur en Raad van Toezicht.
De back office (administratie, financiën) wordt behartigd door het SBI en de CSC-secretaris wordt gedetacheerd vanuit het SBI.

Contributie

De aangesloten organisaties betalen een jaarlijkse contributie, waarmee de organisatiekosten en een deel van de congreskosten worden gedekt. Aangesloten organisaties betalen – afhankelijk van hun omvang en draagkracht – een contributie van 1300, 2600 of 5200 euro. Met instemming van de penningmeester kan in uitzonderingssituaties van deze bedragen worden afgeweken.

  Er zijn op dit moment geen agendapunten.

Zie agenda

Blijf op de hoogte