Organisatie

Het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal grotere aangesloten organisaties met een onafhankelijke voorzitter. Deze worden voor vier jaar – met mogelijkheid tot herbenoeming – benoemd door de Raad van Toezicht. Het bestuur wordt ondersteund door een parttime secretaris. Het bestuur werkt sinds 2017 volgens een bestuursreglement.

CSC dagvoorzitter 2018 Renze Klamer met voorzitter Josine Westerbeek en penningmeester Willem Jelle Berg

Het Bestuur

Mw. Josine Westerbeek-Huitink (voorzitter)
Dhr. Willem Jelle Berg, namens CNV  Vakcentrale (penningmeester)
Mw. Eppy Boschma, namens VNO-NCW
Dhr. Jaap Jongejan, namens SBI
Mw. Annemarie Hinten-Nooijen, namens de Radboud Universiteit
Dhr. Dick den Bakker, interim namens Verus
Dhr. Thijs Tromp, namens Reliëf

Ambtelijk secretaris: Mandy Jacobs

Het bestuur onderhoudt contact met de hoogleraar Christelijk-Sociaal denken J.J. van Dijk.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van alle aangesloten organisaties. Zij benoemt en controleert het bestuur en heeft o.a. een goedkeuringsrecht ten aanzien van de jaarrekening, de begroting en het jaarverslag. Zij komt doorgaans tweemaal per jaar bijeen.

Samenstelling Raad van Toezicht: (Klik hier voor links naar de organisaties)

 • Adelbert Vereniging: Dhr. Theo Schepens
 • Algemene Onderwijsbond / CVHO: Dhr. Frits Fraanje
 • CGMV vakorganisatie: Dhr. Niels Rook
 • Christelijk Sociaal Netwerk Rotterdam: Dhr. Leen la Rivière
 • Christelijke Hogeschool Ede: Dhr. Herman Oevermans
 • Christennetwerk / CGMV: Dhr. Wim Sneep
 • CNV Vakcentrale: Dhr. Arend van Wijngaarden
 • Cordaid: Dhr. Kees Zevenbergen
 • Evangelische Omroep: Dhr. Arjan Lock
 • Exodus Nederland: Mw. Marianne Luyer
 • GIDSnetwerk: Dhr. Stan Uyland
 • ICCO: Dhr. Marinus Verweij
 • IPABO: Dhr. Rien Timmer
 • Kansfonds: Mw. Henriëtte Hulsebosch
 • Kaski: Dhr. Ton Bernts
 • KBO-PCOB: Mw. Manon Vanderkaa
 • KRO – NCRV: Nader te bepalen
 • Leger des Heils: Dhr. Cor Vader
 • LTO Nederland: Dhr. Vincent Triebert
 • LVGS: Dhr. Marnix Niemeijer
 • Maatschappij van Welstand: Dhr. René van de Kieft
 • Missie Nederland: Dhr. Adri Veldwijk
 • Ouders van Waarde: Dhr. Werner van Katwijk
 • Passage, chr. maatsch. vrouwenbeweging: Mw. Ada Houtman
 • Pax: Dhr. Jan Gruiters
 • Protestantse Theologische Universiteit (PThU): Dhr. Dominique de Boer
 • Radboud Universiteit: Nader in te vullen
 • Reliëf: Dhr. Henk Prins
 • RMU: Dhr. Peter Schalk
 • Socires: Dhr. Peter Broeders
 • SBI: Dhr. Jan-Willem van den Braak
 • Stichting Philadelphia Zorg: Mw. Greet Prins
 • Stichting Present Nederland: Dhr. Pieter Cnossen
 • Stichting Rotterdam: Dhr. Herman Noordegraaf
 • Stichting Thomas More: Dhr. Peter Broeders
 • Stichting ter Bevordering Chr. Pers: Dhr. Siebren Miedema
 • Stichting voor Christelijke Filosofie: Dhr. Sander Luitwieler
 • Tilburg University: Dhr. Erik Borgman
 • Unie NZV: Dhr. Ron Rijnbende
 • Vereniging VU Amsterdam: Mw. Annemarie Vermeulen
 • Verus: Nader te bepalen
 • VNO-NCW: Mw. Sigrid Verweij
 • YMCA: Dhr. Robert Feith
 • Youth for Christ: Dhr. Bram Rebergen

Huis van het CSC  

Het CSC vindt zijn thuishaven op het Landgoed Zonheuvel van de Stichting SBI. Naast de jaarcongressen vinden daar de meeste bijeenkomsten plaats van bestuur, Raad van Toezicht en anderen.
De back office (administratie, financiën) wordt behartigd door het SBI en de CSC-secretaris wordt gedetacheerd vanuit het SBI.

Contributie

De aangesloten organisaties betalen een jaarlijkse contributie, waarmee de organisatiekosten en een deel van de congreskosten worden gedekt. Aangesloten organisaties betalen – afhankelijk van hun omvang en draagkracht – een contributie van 1300, 2600 of 5200 euro. Met instemming van de penningmeester kan in uitzonderingssituaties van deze bedragen worden afgeweken.

Zie agenda

Blijf op de hoogte