Organisatie

Het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal grotere aangesloten organisaties plus een onafhankelijke voorzitter. Deze worden voor vier jaar (met mogelijkheid tot herbenoeming) benoemd door de Raad van Toezicht. Het bestuur wordt ondersteund door een parttime secretaris. Het in 2017 vastgestelde bestuursreglement staat elders op deze website.

Leden van het Bestuur

Mw. Josine Westerbeek-Huitink (voorzitter)
Dhr. Willem Jelle Berg, namens CNV  Vakcentrale (penningmeester)
Mw. Eppy Boschma, namens VNO-NCW
Dhr. Jaap Jongejan, namens SBI
Mw. Annemarie Hinten-Nooijen, namens Radboud Universiteit
In behandeling, namens Verus
Dhr. Thijs Tromp, namens Reliëf

Ambtelijk secretaris: vacature

Het bestuur onderhoudt contact met de hoogleraar Christelijk-Sociaal denken J.J. van Dijk.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van alle aangesloten organisaties. Zij benoemt en controleert het bestuur en heeft o.a. een goedkeuringsrecht ten aanzien van de jaarrekening, de begroting en het jaarverslag. Zij komt doorgaans tweemaal per jaar bijeen.

Samenstelling Raad van Toezicht:

 • Adelbert Vereniging: Dhr. Theo Schepens
 • Algemene Onderwijsbond / CVHO: Dhr. Frits Fraanje
 • CGMV vakorganisatie: Dhr. Niels Rook
 • CNV Vakcentrale: Dhr. Arend van Wijngaarden
 • Christelijke Hogeschool Ede: Dhr. Herman Oevermans
 • Christelijk Sociaal Netwerk Rotterdam: Dhr. Leen la Rivière
 • Christennetwerk / CGMV: Dhr. Wim Sneep
 • Evangelische Omroep: Dhr. Arjan Lock
 • Exodus Nederland: Dhr. Jan Eerbeek
 • GIDSnetwerk: Dhr. Stan Uyland
 • ICCO: Dhr. Marinus Verweij
 • IPABO: Dhr. Rien Timmer
 • Kansfonds: Mw. Henriëtte Hulsebosch
 • Kaski: Dhr. Ton Bernts
 • KBO-PCOB: Mw. Manon Vanderkaa
 • KRO – NCRV: Nader te bepalen
 • LVGS: Dhr. Marnix Niemeijer
 • Leger des Heils: Dhr. Cor Vader
 • LTO Nederland: Nader te bepalen
 • Maatschappij van Welstand: Dhr. René van de Kieft
 • Missie Nederland: Dhr. Jan Wolsheimer
 • Oikocredit: dhr. Eric Holterhues
 • Ouders van Waarde: Dhr. Werner van Katwijk
 • Passage: Mw. Ada Houtman
 • Pax: Dhr. Jan Gruiters
 • Protestantse Theologische Universiteit (PThU): Dhr. Dominique de Boer
 • Radboud Universiteit: Jef van de Riet
 • Reliëf: Dhr. Henk Prins
 • RMU: Dhr. Peter Schalk
 • Socires: Dhr. Peter Broeders
 • SBI: Dhr. Jan-Willem van den Braak
 • Stichting Philadelphia Zorg: Mw. Greet Prins
 • Stichting Present Nederland: vacant
 • Stichting Rotterdam: Dhr. Herman Noordegraaf
 • Stichting Thomas More: Dhr. Peter Broeders
 • Stichting ter Bevordering Chr. Pers: Dhr. Siebren Miedema
 • Stichting voor Christelijke Filosofie: Dhr. Sander Luitwieler
 • Tilburg University: Dhr. Erik Borgman
 • Unie NZV: Dhr. Ron Rijnbende
 • Vereniging VU Amsterdam: Mw. Annemarie Vermeulen
 • Verus: Dhr. Dick den Bakker
 • VNO-NCW: Mw. Sigrid Verweij
 • YMCA: Dhr. Robert Feith
 • Youth for Christ: Dhr. Bram Rebergen

Huis van het CSC

Het CSC vindt zijn thuishaven op het Landgoed Zonheuvel van de Stichting SBI, Samenwerking, Bezinning, Inspiratie, waar de jaarcongressen en doorgaans ook de bijeenkomsten van bestuur en Raad van Toezicht en andere bijeenkomsten plaatsvinden. De back office (administratie, financiën) wordt behartigd door het SBI en de CSC-secretaris wordt gedetacheerd vanuit het SBI.

Contributie

De lidorganisaties betalen een jaarlijkse contributie, waarmee de organisatiekosten en een deel van de congreskosten worden gedekt. De contributie is een gestaffelde bijdrage van 1300, 2600 en 5200 euro.

Zie agenda

Nieuwsbrief