Organisatie

De Stichting Christelijk-Sociaal Congres is een koepel van organisaties. Het hoogste orgaan is de Raad van Toezicht. Hierin zijn alle lidorganisaties vertegenwoordigd. Vanuit de Raad van Toezicht worden de bestuursleden gekozen.

Leden van het Bestuur

Voorzitter, Mw. Josine Westerbeek-Huitink
Penningmeester: Dhr. Willem Jelle Berg, namens CNV  Vakcentrale
Dhr. Jan Willem van den Braak, namens VNO-NCW
Dhr. Jaap Jongejan, namens SBI
Mw. Annemarie Hinten-Nooijen namens Radboud Universiteit
Dhr. Wim Kuiper, namens Verus
Dhr. Emile Lohman, namens Reliëf

Ambtelijk secretaris: Mw. Esther Dwarswaard

Het bestuur wordt bijgestaan door twee adviseurs:
Dhr. Jos van Gennip, voorzitter Socires
Dhr. Pieter Kohnen, directeur VKMO

Daarnaast onderhoudt het bestuur contact met de hoogleraar christelijk sociaal denken J.J. van Dijk.

Alle CSC leden zijn vertegenwoordigd in Raad van Toezicht:

 • AOb/ Sint-Bonaventura: Dhr. Wim van Dijk
 • Adelbert Vereniging: Dhr. Theo Schepens
 • Algemene Onderwijsbond / CVHO: Dhr. Henk Willigenburg
 • CGMV vakorganisatie: Dhr. Huib Jongenburger
 • CNV Vakcentrale: Dhr. Willem Jelle Berg (bestuur)
 • Christelijke Hogeschool Ede: Dhr. Herman Oevermans
 • Christelijk Ondernemers Netwerk: Dhr. Jan Piet
 • Christelijk Sociaal Netwerk Rotterdam: Dhr. Leen la Rivière
 • Christennetwerk / GMV: Dhr. Wim Sneep
 • Evangelische Omroep: Dhr. Jaap Kooij
 • Exodus Nederland: Dhr. Jan Eerbeek
 • GIDSnetwerk: Dhr. Stan Uyland
 • Hogeschool Windesheim: Mw. Iris Creemers
 • ICCO: Dhr. Marinus Verweij
 • Kansfonds: Mw. Elly Teune-Kasbergen
 • Kaski: Dhr. Ton Bernts
 • KRO – NCRV: Mw. Y. de Haan
 • LVGS: Dhr. Jan Westert
 • Leger des Heils: Dhr. Cor Vader
 • Maatschappij van Welstand: Dhr. L.A. Branderhorst
 • Missie Nederland: Dhr. Jan Wessels
 • Nederlandse Patiënten Vereniging: Dhr. Johan van der Ham
 • Nederlands Bijbelgenootschap: Dhr. Riewerd Buitenwerf
 • Oikocredit: dhr. Hann Verheijen
 • Ouders van Waarde: Dhr. Werner van Katwijk
 • PCOB: vacant
 • Passage: Mw. Inge van de Mast-Veenendaal
 • Pax: Dhr. Jan Gruiters
 • Protestantse Theologische Universiteit (PThU): Dhr. Dominique de Boer
 • Radboud Universiteit: Mw. Annemarie Hinten (bestuur)
 • Reliëf: Dhr. Emile Lohman (bestuur)
 • RMU: Dhr. Peter Schalk
 • SBI: Dhr. Jaap Jongejan (bestuur)
 • Stichting Philadelphia Zorg: Mw. Greet Prins
 • Stichting Present Nederland: Dhr. Tiemen Zeldenrust
 • Stichting Rotterdam: vacant
 • Stichting Thomas More: Dhr. Joost van der Net
 • Stichting ter Bevordering Chr. Pers: Dhr. Siebren Miedema
 • Stichting voor Christelijke Filosofie: Dhr. Ab Berger
 • Tilburg University: vacant
 • Unie NZV: Dhr. Ron Rijnbende
 • Vereniging LTO Nederland: Dhr. Gerard van der Grind
 • Vereniging Prisma: Dhr. Henk Jochemsen
 • Vereniging VU: Dhr. Victor Maijer
 • Verus: Dhr. Wim Kuiper (bestuur)
 • VNO-NCW: Dhr. Jan Willem van den Braak (bestuur)
 • YMCA: Dhr. Robert Feith
 • Youth for Christ: Dhr. Bram Rebergen

Meld je aan voor het congres

Aanmelden
Zie agenda

Nieuwsbrief