Organisatie

De Stichting Christelijk-Sociaal Congres is een koepel van organisaties. Het hoogste orgaan is de Raad van Toezicht. Hierin zijn alle lidorganisaties vertegenwoordigd. Vanuit de Raad van Toezicht worden de bestuursleden gekozen.

Leden van het Bestuur

Mw. Josine Westerbeek-Huitink (voorzitter)
Dhr. Willem Jelle Berg, namens CNV  Vakcentrale (penningmeester)
Mw. Eppy Boschma, namens VNO-NCW
Dhr. Jaap Jongejan, namens SBI
Mw. Annemarie Hinten-Nooijen namens Radboud Universiteit
Mw. Loes Ypma, namens Verus
Dhr. Thijs Tromp, namens Reliëf

Ambtelijk secretaris: Mw. Esther Bergman

Het bestuur wordt bijgestaan door een adviseur:
Dhr. Pieter Kohnen, directeur VKMO

Daarnaast onderhoudt het bestuur contact met de hoogleraar christelijk sociaal denken J.J. van Dijk.

Alle CSC leden zijn vertegenwoordigd in Raad van Toezicht:

 • AOb: Dhr. Henk Willigenburg
 • Adelbert Vereniging: Dhr. Theo Schepens
 • Algemene Onderwijsbond / CVHO: Dhr. Henk Willigenburg
 • CGMV vakorganisatie: Dhr. Niels Rook
 • CNV Vakcentrale: vacature
 • Christelijke Hogeschool Ede: Dhr. Herman Oevermans
 • Christelijk Sociaal Netwerk Rotterdam: Dhr. Leen la Rivière
 • Christennetwerk / CGMV: Dhr. Wim Sneep
 • Evangelische Omroep: Dhr. Arjan Lock
 • Exodus Nederland: Dhr. Jan Eerbeek
 • GIDSnetwerk: Dhr. Stan Uyland
 • ICCO: Dhr. Marinus Verweij
 • IPABO: Dhr. Rien Timmer
 • Kansfonds: Mw. Elly Teune-Kasbergen
 • Kaski: Dhr. Ton Bernts
 • KBO-PCOB: Manon Vanderkaa
 • KRO – NCRV: Mw. Yvonne de Haan
 • LVGS: Dhr. Marnix Niemeijer
 • Leger des Heils: Dhr. Cor Vader
 • LTO Nederland: Dhr. Vincent Triebert
 • Maatschappij van Welstand: Dhr. L.A. Branderhorst
 • Missie Nederland: Dhr. Jan Wessels
 • Oikocredit: dhr. Eric Holterhues
 • Ouders van Waarde: Dhr. Werner van Katwijk
 • Passage: Mw. Ada Houtman
 • Pax: Dhr. Jan Gruiters
 • Protestantse Theologische Universiteit (PThU): Dhr. Dominique de Boer
 • Radboud Universiteit: vacature
 • Reliëf: vacature
 • RMU: Dhr. Peter Schalk
 • Socires: Dhr. Wim Kuiper
 • SBI: Dhr. Jan-Willem van den Braak
 • Stichting Philadelphia Zorg: Mw. Greet Prins
 • Stichting Present Nederland: Dhr. Tiemen Zeldenrust
 • Stichting Rotterdam: dhr. Herman Noordegraaf
 • Stichting Thomas More: Dhr. Joost van der Net
 • Stichting ter Bevordering Chr. Pers: Dhr. Siebren Miedema
 • Stichting voor Christelijke Filosofie: Dhr. Peter Sneep
 • Tilburg University: dhr. Erik Borgman
 • Unie NZV: Dhr. Ron Rijnbende
 • Vereniging VU: Mw. Annemarie Vermeulen
 • Verus: Dhr. Walter Wassenaar
 • VNO-NCW: Mw. Sigrid Verweij
 • YMCA: Dhr. Robert Feith
 • Youth for Christ: Dhr. Bram Rebergen

Contributie

De lidorganisaties betalen een jaarlijkse contributie, waarmee de organisatiekosten en een deel van de congreskosten worden gedekt. De contributie is een gestaffelde bijdrage van 1300, 2600 en 5200 euro.

Zie agenda

Nieuwsbrief