Over ons

Onder dit tabblad vindt u alle informatie over onze organisatie (leden bestuur en Raad van Toezicht), de geschiedenis van het christelijk sociaal congres, onze missie en visie en verslagen zoals onze jaarverslagen en verslagen van het voorjaarsdebat. De congresverslagen zijn hier te vinden.

In 2017 zijn de statuten aangepast en heeft het bestuur het bestuursreglement (met als bijlage reglement voorbereiding CSC-Jaarcongres) en de regeling bijdrage ontwikkelingskosten activiteiten tbv het CSC vastgesteld.

Statuten CSC 4 juli 2017

Bestuursreglement vastgesteld 2017-2

Regeling bijdrage ontwikkelingskosten activiteiten tbv CSC-2

Zie agenda

Nieuwsbrief