Over ons

Folder 2017 voorzijdeOnder dit tabblad vindt u alle informatie over onze organisatie (leden bestuur en Raad van Toezicht), de geschiedenis van het christelijk sociaal congres, onze missie en visie en verslagen zoals onze jaarverslagen en verslagen van het voorjaarsdebat. De congresverslagen zijn hier te vinden.

In 2017 zijn de statuten aangepast en heeft het bestuur het bestuursreglement (met als bijlage reglement voorbereiding CSC-Jaarcongres) en de regeling bijdrage ontwikkelingskosten activiteiten tbv CSC vastgesteld.

Zie agenda

Nieuwsbrief