Statuten en reglementen

Op 4 juli 2017 zijn de statuten gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld.

Statuten CSC 4 juli 2017

Het bestuursreglement is vastgesteld in de CSC bestuursvergadering van 30 augustus 2017 en technisch aangepast in de CSC bestuursvergadering van 14 december 2017.

Bestuursreglement vastgesteld 2017-2

 

Zie agenda

Nieuwsbrief