Statuten en reglementen

Op 4 juli 2017 zijn de Statuten CSC gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld.

Het Bestuursreglement is vastgesteld in de CSC bestuursvergadering van 30 augustus 2017 en technisch aangepast in de CSC bestuursvergadering van 14 december 2017.

Juni 2017 stelde het bestuur een Regeling bijdrage ontwikkelingskosten activiteiten t.b.v. CSC vast voor de aangesloten organisaties. De regeling houdt in dat bestuur jaarlijks een bijdrage van ongeveer €6.000 beschikbaar stelt voor één of meer activiteiten, die door twee of meer aangesloten organisaties gezamenlijk worden georganiseerd rond het verdiepen van het denken rond het christelijk sociaal denken en handelen.

 

    Er zijn op dit moment geen agendapunten.

Zie agenda

Blijf op de hoogte