Statuten en reglementen

Op 4 juli 2017 zijn de CSC Statuten gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld.

Het CSC bestuursreglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 augustus 2017 en technisch aangepast in de CSC bestuursvergadering van 14 december 2017. In 2019 zijn enkele tekstuele dingen verhelderd. De laatste pagina is een bijlage: reglement voorbereiding CSC jaarcongres.

In juni 2017 stelde het CSC bestuur ook een jaarlijks een bijdrage van ongeveer €6.000 beschikbaar voor één of meer activiteiten, die door twee of meer aangesloten organisaties gezamenlijk worden georganiseerd rond het verdiepen van het christelijk sociaal denken en handelen. Voorwaarde voor toekenning is samenwerking door ten miste twee bij CSC aangesloten organisaties in een project dat van nut / inspirerend is voor de overige aangesloten organisaties.

Meer over de regeling bijdrage ontwikkelingskosten activiteiten t.b.v. CSC

Zie agenda

Blijf op de hoogte