Ethiek en economie

Datum en tijd

9 juni 13.30-17.30

Plaats

Landgoed Zonheuvel te Doorn

Meer informatie

Inschrijven via deze link.

Achtergrond

Het kerninzicht  van het christelijk-sociaal denken is dat mensen elkaar nodig hebben om zich creatief, sociaal en moreel te ontwikkelen; om mens te worden. In ontmoetingen en verbanden ervaart de mens erkenning en waardering als persoon, en als lid van een groep wordt hij uitgedaagd, op de proef gesteld en ter verantwoording geroepen, scherpt hij zijn creativiteit en oordeelsvermogen, wordt het ik gevormd en worden morele houdingen geleerd en ingeoefend, zoals empathie, zorgzaamheid, loyaliteit, commitment en wilskracht.

In relaties kunnen mensen elkaar helpen en bijstaan, elkaar uitdagen en aanspreken op hun inzet voor elkaar, voor de ander en voor het wijdere verband waarvan ze deel uitmaken. Juist het verschil tussen mensen  is aanleiding om betrekkingen met anderen aan te knopen; we zijn op elkaar aangewezen, we hebben elkaar nodig. Zo kan een functioneel verband, een organisatie, zich ontwikkelen tot een gemeenschap, en een samenraapsel van individuen tot een samenleving.

Daarom is relationaliteit het kernprincipe van het christelijk-sociale denken: zie en hanteer functionele betrekkingen als kostbaar motief en vehikel voor ontmoeting, voor menswording (humanisering) en voor gemeenschaps- en samenlevingsvorming.

Opzet Programma

13.30 Ontvangst, koffie en broodjes
14.00 Welkom door dagvoorzitter mr. Jos van Gennip
14.15 Keynote speech van prof. dr. Johan Graafland
14.45 Q&A, gesprek met de zaal
15.05 Drie pitches van elk vijf minuten over Relationeel Organiseren; Risco Balkenende, Albert Weishaupt en Ted van den Bergh
15.20 Pauze
15.50 Workshops met Risco Balkenende, Albert Weishaupt en Ted van den Bergh
16.50 Plenair: aanbieding Visiedocument De Kracht van Verbondenheid en CSC geschiedenis door mr. Jos van Gennip aan mevrouw Josine Westerbeek-Huitink
16.55 Afsluiting door mevrouw Josine Westerbeek-Huitink
17.00 Einde en file-mijdende borrel

 

Verkenning

Onze manieren van organiseren zijn onpersoonlijker, systemisch geworden. In het economisch leven speelt dat met name op vier niveaus:

  • In de financiering van bedrijven: via beursnotering, aandelenemissies, investeringsfondsen , etc.
  • In de werking van de markt:  concurrentie ontspoort in o.a. hebzucht, wantrouwen en elkaar van de markt afdrukken.
  • in de levering van goederen en diensten: de klant als louter object van marketing en winstmaximalisatie. Zijn werkelijke behoeften doen er minder toe, evenmin als de werkelijke  kwaliteit van voor hem bestemde goederen en diensten.
  • In de onderneming: hiërarchie, sturing van geïndividualiseerde functies d.m.v. planning&control cyclus m.b.v. geconditioneerde beloningsprikkels; werknemers als human resource.

Relationeel organiseren

Maak functionele relaties in het economisch domein ook en meer persoonlijk, tot een ontmoeting tussen mensen en een vehikel voor de ontwikkeling van hun creatieve, morele en sociale vermogens. Dat is goed voor mensen, voor hun verbanden en voor de economische activiteiten.

De uitdaging

De uitdaging is om manieren van organiseren te bedenken of te signaleren, te ontwikkelen en te oefenen, waarop de activiteiten in het economisch domein – zoals het sturen van een onderneming, het stellen van doelen en het plannen van processen, het organiseren van werkzaamheden in de onderneming; investeren, financieren; en het voortbrengen en leveren van goederen en diensten  – zoveel mogelijk ook materie en motieven zijn voor  intermenselijke relaties.

Op de drie niveaus:

  • In de onderneming:  overleg in platte organisaties, common purpose en zelfsturende teams, verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen naar teams van professionals met veel discretionaire ruimte.
  • Rond de onderneming: financiering personaliseren, joint venture, crowd funding; social enterprises in de lokale omgeving.
  • In de markt: wederkerigheid, coöperatie , duurzame kwaliteit.

Sprekers

Prof. dr. Johan Graafland is hoogleraar ‘Economie, Onderneming en Ethiek’ aan de Universiteit van Tilburg. https://www.tilburguniversity.edu/nl/webwijs/show/j.j.graafland_nl.htm

Dr. Albert Weishaupt is bestuurder van het Roelof van Echtencollege in Hoogeveen en lector op de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. http://www.voion.nl/downloads/fd3e70ec-ceaf-4348-a809-dc0d9aeeb042

De heer Risco Balkenende is algemeen manager van de Breman Installatiegroep. http://www.breman.nl/nieuwsitem.html&nid=128

Drs. Ted van den Bergh is directeur van Triodos Foundation en sinds 1987 betrokken bij de ontwikkeling van de Triodosbank. http://yourlab.nu/longreads/interviews/ted-van-den-bergh/

Mevrouw Josine Westerbeek-Huitink is voorzitter van de Stichting Christelijk-Sociaal Congres

Mr. Jos van Gennip is voorzitter van de Stichting Socires en voorzitter van de Visiecommissie voor de Jubileumconferentie 125 jaar Christelijk-Sociaal Congres.

    Er zijn op dit moment geen agendapunten.

Blijf op de hoogte