Nieuws

Lectorale rede van dr. ir. Henk Kievit van CHE over dienstbaar organiseren

leden
Categorie: leden

De Academie Mens & Organisatie (M&O) van de Christelijke Hogeschool organiseerde op 12 juni de interactieve conferentie ‘Ondernemend M&Odenken’. Een interactieve middag met o.a. de Ja Maar Omdenkshow, inspirerende workshops en de installatie van Henk Kievit als lector van M&O. Centraal stond hierbij de vraag hoe de organisaties op een andere manier kunnen samenwerken, de klant bedienen en zich kunnen organiseren in onze snel veranderende maatschappij.

Bedrijven, overheid, burgers, studenten, ondernemers, klanten, onderwijs, zorgdragers, HR-professionals, cliënten en collega’s dragen samen verantwoordelijkheid voor de samenleving en dat vraagt om een heel andere, meer ondernemende, manier van denken en doen. De lectoraatslezing van dr. ing. H. Kievit hierover liet zien hoe de Academie M&O werkt aan wederzijds ontwikkelen en innoveren van relaties. Zijn lectorale rede DIENSTBAAR ORGANISEREN IN DE REGIO IN SOCIAAL EN ECONOMISCH PERSPECTIEF is hier te lezen.

TERUG NAAR OVERZICHT