Nieuws

24-11 Online najaarsberaad: ‘Regaining Rijnland, op weg naar een nieuw sociaal-economisch overlegmodel’

blog
Categorie: blog

Wat? Online CSC najaarsberaad: ‘regaining Rijnland: op weg naar een nieuw sociaal-economisch overlegmodel’

Wanneer? Dinsdag 24 november, 14:45 tot 16:00 uur, kosten: geen

Presentatie: Linda van Beek en Hans Bruning

Met inleiding van:

Sander Heijne

  • co-auteur van ‘fantoomgroei’
  • onderzoeksjournalist
  • historicus

Jelle van Baardewijk

  • co-auteur van ‘het goede leven & de vrije markt’
  • lector bedrijfsethiek Kenniscentrum Business Innovation
  • lid denktank Freedomlab Amsterdam

Hoe: U bent aansluitend uitgenodigd online een bijdrage aan het gesprek te leveren

Inhoud:

Tijdens de bijeenkomst zoomen we in op de sterktes en zwaktes van het huidige sociaal-economische model en bekijken we hoe vanuit de samenleving zelf meer positieve prikkels kunnen ontstaan tot verbetering.

De geglobaliseerde economie en het liberale model hebben veel goeds gebracht; veel mensen zijn de absolute armoede ontstegen. Maar het heeft ook een keerzijde gehad; verschillen in inkomen zijn wereldwijd groot met gevolgen zoals migratie. Bij velen is het doorgedrongen dat het anders moet; oplossingen variëren tussen toenemend nationalisme en het instellen van een wereldregering, met alle varianten daartussen. En Corona zet dit alles weer in een ander daglicht; de gevolgen voor samenlevingen (onder andere gezondheid, positie van kwetsbaren, economisch en financieel) zijn groot. Dit maakt het debat over onze sociaal-economische toekomst alleen nog maar meer relevant. Moeten we toe naar een andere ordening van onze samenleving? En hoe kunnen sociaaleconomisch relevante partijen (stakeholders), zonodig met steun van hun overheden zowel in nationale, als internationale context hun eigen verantwoordelijkheid nemen?

Diverse leden van het CSC buigen zich momenteel over deze vraagstukken; VNO-NCW en CNV in discussies over brede welvaart en verhoudingen tussen werkgevers en werknemers en de denktank Socires, dat op 1 oktober met steun van het Kuyperfonds het programma Rijnlands Denken & Doen heeft opgestart.

Tijdens de bijeenkomst van 24 november gaan we met Jelle van Baardewijk en Sander Heijne in op bovenstaande vraagstukken en nodigen wij leden van het Christelijk Sociaal Congres en belangstellenden uit een bijdrage aan dit gesprek te leveren.

Aanmelden: stuur een mail aan secretaris.csc@sbiformaat.nl en je ontvangt een mail terug met zoomlink voor de bijeenkomst.

TERUG NAAR OVERZICHT