Toelichting thema 2015

CSC2015_Head

Wel gelukt maar niet gelukkig. Een visie op economie, religie en de gelukkige samenleving

Na het succesvolle congres van 2014 met als titel ”De participatiesamenleving”, maken we in 2015 een volgende stap op weg naar ons jubileumjaar 2016. Dit jaar staat de zoektocht centraal naar de rol van economie, ethiek en duurzaamheid in een ‘gelukkige’ samenleving. Onder het motto: Wel gelukt maar niet gelukkig?

We hebben veel om dankbaar voor te zijn en het meest bijzondere is eigenlijk dat we geleidelijk aan in de westerse wereld toe komen aan zaken waar onze ouders nog helemaal geen tijd voor hadden. Tegelijkertijd zitten onze agenda’s overvol met zakelijke en sociale afspraken en is er nauwelijks nog ruimte om te lummelen. De uitdaging is om wijs en creatief om te gaan met de nieuwe overvloed én met onze blijvende kwetsbaarheid.

Maar wat brengt het hedendaagse materialistische wereldbeeld, waarbij iedereen zijn ‘eigen geluk’ najaagt, vooral financieel en qua gezondheid? De – inmiddels zeer bevoorrechte – elite loopt voorop; ‘de ongelukkigen’ worden – opnieuw – uitgestoten. Er lijkt niet meer te worden geleerd om het onvolkomene te accepteren als levensrealiteit.

De wereld lijkt uit balans. Europa ligt onder vuur: aan de oostgrens met Oekraïne aan de zuidgrens met vluchtelingen en de strijd met IS. Intern worstelt Europa met o.a. het financiële probleem met Griekenland. En leren de banken het ooit? Hoe ontwikkelt arbeid zich? Is nog meer flexibiliteit van arbeidscontracten het enige antwoord op de economische problemen? Te veel (jonge) mensen staan aan de kant. Wat brengt de verdergaande digitalisering, big data en robotisering? Een nieuwe aanval op werkgelegenheid of is het een zegen, omdat we ons hierdoor kunnen richten op zinvol werk?

Onderzoek wijst uit dat een toename in welvaart gepaard gaat met stagnerend of zelfs dalend geluk; de zogenaamde geluk-inkomensparadox. Geluk ontlenen we vooral aan niet-materiële dingen: betekenisvolle relaties met je partner, in het gezin, met vrienden en collega’s op het werk; en ook creativiteit en beleving van de natuur. Geluk is een proces van verbinden. Mensen komen tot bloei als ze met anderen samenwerken aan iets wat de moeite waard is, in een verband waarin ze als mens gezien worden en waarin hun inzet er ook echt toe doet. Dit past bij uitstek bij het christelijk sociaal denken.

Het aanstaande congres biedt prominente sprekers en inspirerende deelsessies waarbij we met u op weg willen gaan in de zoektocht naar een gelukkige samenleving. Waar ook ruimte is voor: ’misschien niet gelukt maar wel gelukkig!” We bieden een programma voor jong en oud met ruimte voor verdieping, bezinning en cultuur. U bent van harte welkom op 26 en 27 augustus 2015 op het Landgoed Zonheuvel te Doorn.

Namens het bestuur van stichting CSC,

Josine Westerbeek-Huitink
Voorzitter

Zie agenda

Nieuwsbrief