Toelichting programma 2015

CSC2015_BeeldDeze toelichting bestaat uit a) lezingen, b) deelsessies en c) bio’s. Een toelichting op het thema vindt u hier. Meldt u hier aan.

A. LEZINGEN

Lezing Paul van Geest: Al dan niet gelukt maar altijd gelukkig! Augustinus’ visie op een goed en zinvol leven

Als sinds Jesaja weerklinkt de klaagzang dat de zoektocht naar roem, eer en rijkdom evenveel problemen veroorzaakt dan dat zij oplost. Ook Blaise Pascal schreef ooit dat geld en macht het streven naar geluk niet stillen maar eerder intenser maakt. Het zoeken naar een zinvol en goed leven is een van de oudste religieuze thema’s. Op basis van zijn vertrouwdheid met de filosofische stromingen van zijn tijd en met de Schrift, ontwikkelde Augustinus een visie op een zinvol gelukkig leven, die aan actualiteit nog niets heeft ingeboet.

Lezing Jesse Klaver: Hoe krijgen we het ideologische debat weer terug in tijden van economisme?

In zijn bijdrage zal Klaver ingaan op zijn verzet tegen het ‘het economisme’. Economisme is het idee dat alle politieke en maatschappelijke problemen terug te brengen zijn tot een rekensom. Het is het fenomeen dat in de hedendaagse politiek altijd het financiële argument doorslaggevend lijkt te zijn. Het weerhoudt ons van een ideologisch debat. Het weerhoudt ons ervan te bepalen wat we als maatschappij van waarde vinden. Het maakt van politiek een soort boekhouden voor gevorderden. We vragen ons bij een nieuwe wet niet meer af: Is het eerlijk, is het goed, brengt het een betere samenleving dichterbij? We kijken alleen nog maar naar wat dingen kosten, niet naar wat ze waard zijn. Steeds meer mensen verzetten zich hier tegen. Zie het recente protest tegen het rendementsdenken in het onderwijs; de toenemende hoeveelheid mensen die bewust omgaat met voedsel, of zelf energie opwekt. De politiek blijft hierbij achter. Het politieke debat over waarden en idealen is verstomd. Dat moet veranderen. Hoe? Daar zal Jesse tijdens het congres alles over vertellen.

Lezing Jan Peter Balkenende: Over waarden en de zoektocht naar geluk

Economie en samenleving raken verweven met ongekend snelle ontwikkelingen: digitalisering, robotisering, internet of things, 3D printing, nieuwe bedrijfsmodellen, razendsnelle innovaties, sharing economy, circulaire economie, duurzaamheid. Steeds meer dringt het besef door dat deze issues waardengerelateerd zijn. ‘Van value – based naar values-based’. Welke plaats heeft geluk hierbinnen? Durven we geluk te benoemen? Welke consequenties heeft het zoeken naar geluk voor analyse, bestuur en strategie?

B. DEELSESSIES

1. De Grote Werkgelukshow: Wat maakt mensen gelukkig in hun werk?
Dat is de vraag die centraal staat in het onderzoek van iOpener Institute uit Oxford. De werkgelukshow is een vertaalslag van het onderzoek naar een interactieve en energie gevende theaterworkshop waarin u zelf mag ervaren en experimenteren met geluk in werk. U leert, geniet, ervaart en krijgt eye-openers aangereikt die meteen toepasbaar zijn.. Deze workshop wordt begeleid door Henk Peter Dijkema, global partner iOpener institute en Tim van Wijngaarden theatermaker, cabertier en liedjeszanger.

2. Koerskaart geluk – Tussen brood en spelen.
In kleine groepen ”speelt” u de Koerskaart; een interventie die een betekenisvolle dialoog over de waarde van werk faciliteert en zicht geeft op welke invloed u zelf kunt uitoefenen. Deelnemers ontvangen een exemplaar van het boek met dezelfde titel. Deze workshop wordt begeleid door Mieke Amptmeijer, psycholoog, onderzoeker en verhalenverteller.

3. Vind het geluk in het onderwijs– en beweeg jezelf en de samenleving
Vaak wordt gekeken naar wat fout gaat in het onderwijs. Maar als we dat nu omdraaien en de focus verleggen naar energie, creativiteit, initiatieven en perspectief? Een positief onderzoekende houding leert ons in het onderwijs dat dit de wereld kan doen draaien. Met als resultaat: door ontwikkeling vergroot je het geluk van de samenleving!
Joany Krijt, voorzitter CNV Onderwijs en Carla Rhebergen, coördinator governance, cultuur en organisatie voor Verus, verkennen deze vraag met u en prikkelen om nieuwe paden te onderzoeken. Zij vertellen verhalen van mensen en onderwijsinstellingen die het anders aanpakken en nodigen u uit hetzelfde te doen. Verwacht geen machine waar met een kwartje verhalen uitkomen, maar ga actief samen met hen aan de slag!

4. Werken vanuit gedeelde waarden in de zorg: minder regels, meer geluk!
Aandacht, nabijheid, erkenning, vertrouwen. Dat zijn woorden die vrijwel alle werkers in de zorg positief waarderen in hun werk. Regels, controle, inspectie, verantwoording zijn eveneens woorden die herkenning oproepen, maar dan veel minder positief. Thijs Tromp, directeur Reliëf, vertelt het verhaal van de wortels van christelijk sociaal denken, van samenwerking en dialoog van vroeger en nu. De focus op gedeelde waarden is daarin cruciaal. Wim Oolbekkink, betrokken bij CEVES (centrum voor ethiek en samenleving) vertelt over wat de positieve psychologie heeft ontdekt over werkrelaties en geluk. Vervolgens gaan we in gesprek over wat ons hindert om ons dagelijks werk te doen: zinloze regels, teveel protocol, belangenconflicten. Om zodoende principes op het spoor te komen van wat wel werkt, waar veerkracht huist waar perspectief gloort.

5. Inspiratiewandeling op het landgoed
Wandel een inspirerende route rondom het bijzondere landgoed van conferentiecentrum Zonheuvel onder leiding van een boswachter.

6. Spreek eens iemand anders!
Je staat bij de bushalte en hoort iemand een andere taal spreken. Waar zou die vandaan komen? Waar gaat ie heen? Misschien denk je: kan ik hem niet leren kennen? Je ziet de verkoopster van de daklozenkrant, wat zou haar verhaal zijn? En die jongen in gothic stijl, wat houdt hem bezig? Waarom is er geen bibliotheek waar je een ander mens kan ‘lenen’, zomaar voor een half uurtje? Die is er: de Mensenbieb. Waar je iemand ontmoet die je anders niet snel spreekt: een vrouw met een hoofddoek, een blinde man, iemand met hiv, een ex-analfabeet. Leen eens een ander mens!

7. Delen in geluk
Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die goederen en diensten delen, en clubs die dit organiseren.  In hoeverre draagt dit bij aan eigen en andermans geluk? Jessica Slijpen is werkzaam voor shareNL, het Nederlandse kennis- en netwerkplatform voor de deeleconomie. In deze deelsessie zal Jessica de deelnemers met veel passie en energie meenemen in de deeleconomie. Tijdens haar presentatie zal ze ingaan op wat de deeleconomie nu precies is, waar het vandaan komt, waarom het nu zo hard groeit, welke platformen er zoal zijn in Nederland en waar het naartoe gaat. Uiteraard zal er veel ruimte zijn voor dialoog. Na vijf kwartier bent u geheel op de hoogte van wat er zoal speelt in de deeleconomie.

8. Minder markt, meer samenleving?
Wat is de rol van de economie in een gelukkige samenleving? Hebben we last van economisme? Of moeten we vooral op zoek naar een markt die dienstbaar is aan de maatschappij? En hoe kan de politiek een dienstbare economie stimuleren? Over deze vragen gaat de studie ‘Bloei & Groei’ van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. De auteur Paul Schenderling gaat over deze studie in gesprek met Teunis Brand en Jan Schippers, beiden zijn econoom en werken respectievelijk bij het WI van de ChristenUnie en het SGP. U bent van harte welkom om mee te doen aan deze sessie.

C. BIO’S

Jan Peter Balkenende
Partner Corporate Responsibility bij EY en hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was na zijn Kamerlidmaatschap voor het CDA minister-president van 2002 tot 2010. Tussen 1993 en 2002 was hij bijzonder hoogleraar Christelijk-sociaal denken over economie en maatschappij aan de Vrije Universiteit.

Paul van Geest
Hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan de Universiteit van Tilburg en bijzonder hoogleraar augustijnse studies aan de VU. Behalve een internationaal erkend wetenschapper is hij in Nederland een graag geziene gast op radio en televisie en maakt hij de theologie relevant ook ver buiten de grenzen van zijn vakgebied. In juni 2014 werd Van Geest, tijdens de Nacht van de Theologie verkozen tot ‘theoloog van het jaar’.

Jesse Klaver
Voor de Tweede Kamerverkiezingen 2012 was Klaver de campagneleider van GroenLinks. Sinds mei van dit jaar is hij fractievoorzitter van deze partij. In de Tweede Kamer houdt hij zich bezig met Algemene Zaken, Belastingen, Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Europa. De Franse topeconoom Piketty werd op initiatief van Klaver in 2014 door de Tweede Kamer uitgenodigd voor een hoorzitting. Van 2009-2010 was Klaver voorzitter van CNV jongeren.

Ruben van Zwieten
Predikant en oprichter van De Nieuwe Poort in de Amsterdamse Zuidas: café-restaurant / werkplek / cultureel centrum en social enterprise ineen. Verkoopt fitness voor de geest-abonnementen aan bedrijven. Laat topmensen in Nederland reflecteren op leven, werk en samenleven. Is Lid van de Monitoring Commissie Code Banken en columnist bij het Financieele Dagblad.

Carola Schouten
Sinds 2011 is zij Tweede Kamerlid voor de Christenunie. Datzelfde jaar werd zij door de parlementaire pers verkozen tot Politiek Talent van 2011. Ze is woordvoerder Hoger Onderwijs, Justitie, Economie en Innovatie, Financiën en Pensioenen.

Sanne Blauw
Sanne Blauw (1986) is econometrist en journalist. Ze promoveerde onlangs op haar proefschrift ‘Well-to-do or doing well?’ Voor haar onderzoek bestudeerde ze onder andere geluk in Bolivia en de besmettelijkheid van geluk bij een studentenvereniging. Ze schrijft nu voor De Correspondent over de zin en onzin van het meten van geluk, en hoe die informatie kan worden gebruikt voor beter overheidsbeleid.

Karin van den Broeke
Predikante en preses van de Protestantse Kerk in Nederland en daarmee de hoogste functionaris van deze kerk. Van den Broeke maakte al langere tijd deel uit van de synode en is sinds 2011 bestuurslid van de Bond van Nederlandse Predikanten. Januari 2013 werd Van den Broeke voor een periode van vijf jaar gekozen als preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk. Zij is de eerste vrouw in die functie.

Rogier Pelgrim
In 2012 werd hij bekend door zijn deelname aan het televisieprogramma ‘De Beste Singer Songwriter van Nederland.’ De juryleden loofden hem om zijn virtuositeit als zanger. Later dat jaar won hij de Grote Prijs van Nederland, inclusief de prijs voor beste muzikant. Volgens de vakjury krijgt hij “een bomvol Paradiso muisstil met zijn van God gegeven stem en zweept hij het publiek net zo makkelijk weer op.” Een christelijke muzikant zonder missionair doel.

Mirjam Sterk
In 2002 werd Sterk gekozen als Tweede Kamerlid. Binnen de CDA-fractie was Sterk woordvoerder Integratie en Immigratie en Sociale Zekerheid. In 2013 werd zij de nieuwe ‘ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid’. Van eind 2013 tot begin 2015 presenteerde Sterk het televisieprogramma ‘Jij bent Sterk’. Ook had zij een wekelijkse talkshow IKONhuis en was zij te horen op de radio bij ObaLive. Momenteel is zij vice-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Integriteit Overheid.

Josine Westerbeek – Huitink
Zij is alweer twee jaar voorzitter van het Christelijk Sociaal Congres, naast haar voorzitterschap van CDA vrouwen. Hiervoor was ze werkzaam als voorzitter van het CNV (waarmee ze de eerste vrouwelijke vakcentrale voorzitter van Nederland was) en directeur van Wilde Ganzen.

Het congres wordt gehouden op Landgoed Zonheuvel te Doorn. 

Zie agenda

Nieuwsbrief