Sprekers Congres 2019 Verbondenheid

Geweldig nieuws: Onze vicepresident en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge spreekt als onze speciale gast op het CSC Congres 2019!

De Jonge promoot de groei van verbondenheid in onze maatschappij waar hij kan:

We zijn zeer benieuwd naar Hugo de Jonge’s bijdrage!

________________________________________________________________

Ruth Peetoom dagvoorzitter CSC Congres 2019

Ze is nog maar net gestart als uitgever van het Friesch Dagblad, maar voor het CSC Congres maakt ze graag tijd.

Als voormalig predikant en CDA- voorzitter (2011 tot 2019) ziet ze verbondenheid en gemeenschap als een belangrijke waarde. Het AD schrijft over haar afscheid als CDA-voorzitter:

‘Binnen en buiten het CDA genoot Peetoom de bijnaam ‘de rode dominee’, omdat zij tot de linkerflank wordt gerekend en jarenlang actief was als voorganger in de Utrechtse Jacobikerk.

Bij haar aantreden trof ze een hevig verdeeld CDA aan, dat bijna in tweeën was gespleten door de deelname aan het kabinet-Rutte/Verhagen, waaraan gedoogsteun werd gegeven door de PVV.

Onder haar voorzitterschap gaf Peetoom een inhoudelijke impuls door de lancering van het strategisch beraad, dat leidde tot herijking van aloude CDA-waarden als rentmeesterschap.

Partijleider Sybrand Buma stelde in zijn speech dat Peetoom eraan heeft bijgedragen dat het CDA na de dramatisch verlopen verkiezingen in 2010 een partij werd zijn zelfvertrouwen terugvond. ,,We zijn een partij die weer vooruit kijkt en daar mag je heel erg trots op zijn.” 

Over werken aan verbondenheid gesproken. Wij zien ernaar uit, u toch ook?

_______________________________________________________________________

Prof dr Govert Buijs helpt ons met het duiden van maatschappelijke ontwikkelingen rond verbondenheid. En daarover heeft hij veel interessants te melden. Zijn voorlaatste boek ‘Het goede leven en de vrije markt’ won de Socratesprijs 2019 voor het meest urgente Nederlandse filosofieboek. En in mei j.l. publiceerde hij alweer een nieuw boek: ‘Waarom werken we zo hard? Op weg naar een economie van de vreugde’.

Govert J. Buijs is bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levensbeschouwing aan de Faculteit der Wijsbegeerte, Vrije Universiteit Amsterdam. Ook doceert hij ‘filosofie van de economie’ aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van deze universiteit. Hij promoveerde in 1998 op een proefschrift over totalitaire ideologieën en religie. Zijn huidige onderzoek richt zich op moraliteit en markten. Momenteel leidt hij een team van economen, filosofen en theologen in het ‘Good Markets’ onderzoeksproject naar de vraag of samenlevingen met een vrijemarkteconomie floreren als burgers, overheden en bedrijven de moraal respecteren en deugdzaam handelen.

______________________________________________________________________

Dr Renée van Riessen vertelt ons aan de hand van het gedachtengoed van de filosoof Levinas over de bevrijdende kracht van relaties en het raadsel van de nabijheid. Lees hier het interview van Verus: De diepte in met Renée van Riessen

Renée van Riessen is filosoof en dichter, bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Universiteit Leiden en hoofddocent godsdienstfilosofie aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen.

 

_____________________________________________________________________

Pauline Seebregts vertelt verhalen die het hart raken.

Een goed verteld verhaal is een belevenis die raakt en inspireert. Dat geeft mogelijkheden! Verhalen verbinden, voeden, vermaken, informeren, transformeren, verwonderen en helen. Eenvoudige woorden toveren beelden die helpen om de werkelijkheid met andere ogen te zien, spelend met fictie en non-fictie. Werelden gaan open en ontmoeten elkaar.

Pauline Seebregts is Nederlands en Vlaams vertelambassadeur 2017. We hopen dat u er goed voor gaat zitten.

_______________________________________________________________________

Dr Haroon Sheikh spreekt op het congres over verbondenheid en de betekenis van digitalisering. In zijn boek ‘Embedding Technopolis, turning modernity into a home’ beschrijft hij de impact van wereldwijd veranderende verhoudingen van technische innovaties voor ons dagelijks leven.

Videocolumn Haroon Sheikh: waarom grijpen moderne samenlevingen terug op tradities?

Haroon Sheikh is senior wetenschapper bij de WRR (Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid), filosoof bij de Vrije Universiteit Amsterdam en daarnaast afgestudeerd politicoloog  bestuurskundige. Van 2015 tot 2018 leidde hij de Freedomlab Thinktank over de impact van nieuwe technologie en veranderende mondiale verhoudingen.

_______________________________________________________________________

 

Kunstenares Anarchien van Heemstra breit een onmisbare rode draad door dit verbondenheidscongres.

Als kunstenaar ontwerpt zij theatrale interventies; kunst-zinnige ingrepen in ruimte, tijd en interactie, die uitnodigen en te denken geven.

Anarchien van Heemstra maakt deel uit van het kernteam van The Turn Club

    Er zijn op dit moment geen agendapunten.

Zie agenda

Blijf op de hoogte