Nieuws

Fonds Kerk en Wereld sluit zich aan

blog
Categorie: blog

Geweldig nieuws: Fonds Kerk en Wereld zoekt aansluiting bij het Christelijk-Sociaal Congres. Het fonds stimuleert activiteiten op het grensvlak van geloof en samenleving. Dit doet het door subsidie te geven aan grote en kleine initiatieven rond drie thema’s: 

– Verbinden
– 
Christelijk geloof actualiseren en praktiseren
– Ontmoeting tussen levensbeschouwingen

Voorzitter Marieke den Braber: ‘Meestal kent het fonds eenmalige subsidies toe en soms committeert het zich voor langere tijd aan projecten. Zo wordt bijvoorbeeld in 2018-2020 bijgedragen aan de organisatie New Dutch Connections. Die voerde de voorstelling ‘As I left my fathers house’ op tijdens het CSC Congres 2018.’

Bestuurslid Andrea van Dijk is afgevaardigde in de CSC Raad van Toezicht: ‘Bij het CSC zien we ernaar uit organisaties te ontmoeten die zich voor dezelfde doelen hard maken, om kennis en ervaring te delen. Daarnaast kijken we altijd uit naar projecten die voor financiering in aanmerking zouden kunnen komen.’

Naast het financieren van projecten ontplooit Kerk en Wereld eigen activiteiten die concreet invulling geven aan haar missie. Zo schrijft de commissie  tweejaarlijks een wedstrijd uit voor het beste project voor en door jongeren, organiseert zij, eveneens tweejaarlijks, de Kerk en Wereld-lezing, en maakt zij sinds 2011 samen met PThU de Kerk en Wereld-leerstoel mogelijk. Deze wordt momenteel vervuld door prof. dr. Joep de Hart. Sinds 2015 is Kerk en Wereld een fonds binnen de PKN.

Lees meer over Fonds Kerk en Wereld

TERUG NAAR OVERZICHT