Congresverslagen

congresboekje-voorkant2016: Geloof, Angst & Liefde
125 Jaar geleden ging het congres over het tegengaan van schrijnende ongelijkheid en bittere armoede; om menswaardigheid voor mensen die als arbeiders niet meer dan een instrument waren voor de verrijking van anderen. Het leverde sociale wetten, overlegorganen en het sociale zekerheidsstelsel op waar we vandaag de dag nog steeds de voordelen van ervaren. In 2016 zien we dat mensen weliswaar hun individuele autonomie bevestigd zien maar dat ze voor hun ontplooiing anderen nodig hebben, in betekenisvolle verbanden: gemeenschappen. Er is een sterke roep om andere, nieuwe, zelfgekozen verbanden van allerlei soort. Dit congres stond in het teken van deze nieuwe gemeenschappen, deze kracht van verbondenheid.

CSC2015 - voorpg2015: Wel gelukt maar niet gelukkig
Tijdens dit congres stond de zoektocht centraal naar de rol van de economie, ethiek en duurzaamheid in een ‘gelukkige’ samenleving. We hebben veel om dankbaar voor te zijn in onze samenleving. We komen nu toe aan activiteiten en goederen waar onze ouders nooit de mogelijkheid voor hadden. Wat brengt ons het hedendaagse materialistische wereldbeeld, waarbij iedereen zijn eigen geluk najaagt? Daarbij lijkt er minder plaats voor mensen die in de marge staan van de samenleving, en ook  lijkt er niet meer te worden geleerd om het onvolkomene en onmaakbare te accepteren als levensrealiteit.
Onderzoek wijst uit dat een toename in welvaart gepaard gaat met een stagnerend of zelfs dalend geluk, de zogenaamde geluk-inkomensparadox. Geluk ontlenen we vooral aan niet-materiële dingen, in relaties met anderen, in de natuur, in creativiteit. Geluk is een proces van verbinden, mensen komen tot bloei als ze met anderen samenwerken aan iets wat de moeite waard is, waarbij ze als mens gezien worden en hun inzet er echt toe doet. Dat past bij uitstek bij het christelijk sociaal denken.

Congresverslag 20142014: De participatiesamenleving
De idee van de participatiesamenleving heeft aan betekenis gewonnen sinds de participatiesamenleving door de huidige coalitie wordt uitgedragen. Er is echter de nodige scepsis dat het wordt gebruikt als doekje voor het bloeden voor alles wat wordt afgebroken. De christelijk-sociale beweging staat voor de uitdaging een typisch christelijk- sociale invulling te geven aan de idee van de participatiesamenleving. Voor ons betekent dit een nieuw appèl op het maatschappelijk middenveld, de civil society, en is dan ook wat anders dan het overdragen van taken, voorzieningen en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid naar de lokale overheid.

congresverslag 20132013: Ontmoeten met LeV
Ontmoeten met LEV was het thema van het Christelijk-Sociaal Congres 2013. Kernvraag op het congres was hoe wij onze organisaties weer dichter bij hun oorspronkelijke bedoelingen kunnen brengen. Hoe slagen wij erin om onze bedoeling ook in resultaat voor de doelgroep te vertalen. Of wat belemmert ons juist.
Daarover hebben we op een openhartige manier met elkaar gesproken. Openhartig is wat wij bedoelen met LEV, het hebreeuwse woord voor ‘hart’. Het CSC 2013 was ook het congres waarin Herman Kaiser afscheid nam als voorzitter van het Christelijk Sociaal Congres en Josine Westerbeek-Huitink aantrad als nieuwe voorzitter.
In deze bundel zijn o.a. de lezingen van Herman Kaiser en Huibrecht Bos opgenomen, alsmede de Franciscaanse verhalen die op de Ontmoetingsplaatsen werden voorgelezen.

congresverslag 20122012: Van wie is de samenleving?
Er hangt iets in de lucht van een intens verlangen om weer eigenaar te worden van de eigen leefwereld. Als dat inderdaad waar is, dan zou dat een geweldige kans bieden aan de christelijk-sociale beweging. Wij zijn immers op zoek naar mede-eigenaren. Uit onze geboortepapieren valt op te maken dat wij gevoel hebben gehad voor de sociale kwestie van de industriële samenleving. Daaruit is een brede emancipatiebeweging voortgekomen. Door gevoel te ontwikkelen voor de sociale kwestie van het begin van de 21e eeuw kan onze beweging opnieuw de voorhoede vormen van een emancipatiebeweging ten dienste van mensenrechten en het bonum commune.

 

 

 

 

 

 

Meld je aan voor het congres

Aanmelden
Zie agenda

Nieuwsbrief