Congres 2018

Bezield leiderschap       Lees het programma

Hoe kunnen we de Sustainable Development Goals dichterbij brengen?

We hebben leiders nodig die zich met hart en ziel betrokken voelen bij de oplossing van mondiale vraagstukken. Leiders die faciliteren, motiveren, inspireren en ondersteunen. Leiders die intrinsieke bezieling als leidraad hebben voor hun denken en handelen. Bezield leiderschap is nodig, om te komen tot verantwoorde oplossingen. Tijdens dit Christelijk Sociaal Congres willen we aan de hand van lezingen, discussies, ervaringen en persoonlijke verhalen invulling geven aan wat bezield leiderschap voor u kan betekenen.

We leven in een global village, waarin de wereld ons gezamenlijk huis is. In dat gezamenlijke huis bieden de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) de wereldagenda tot 2030.

De SDG’s van de Verenigde Naties gaan in op mondiale uitdagingen die vragen om een gezamenlijke aanpak en oplossing. Geen gemakkelijke opgave, wel een noodzakelijke. Juist christelijk sociale organisaties als de onze kunnen daar, samen met de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen, een bijdrage aan leveren. Daarnaast geldt dat ook voor onszelf in de rol van consument.

Het thema is geïnspireerd op het visiedocument De kracht van verbondenheid (J.J.A.M. van Gennip e.a.) dat is uitgebracht ter gelegenheid van ons jubileum in 2016. Een van de fundamentele vragen in dit document is: “Met welke initiatieven kunnen christelijk-sociale organisaties aanhaken en meebewegen?” Daar gaan we op 29 en 30 augustus samen aan verder werken. Want zijn wij niet allen een (beetje) bezield leider?

Op het programma staan onder andere:

 • Een lezing door Gerda Verburg, assistent-secretaris-generaal bij de Verenigde Naties en coördinator van het VN hulpprogramma voor ondervoede kinderen. ‘Wat betekent ‘bezield leiderschap’ en samenwerking voor de werelduitdagingen van vandaag?’
 • Een lezing door Ben Tiggelaar, over Leiding geven in Nederland
 • Een viering onder leiding van Saskia van Meggelen (preses PKN)
 • Een voorstelling van Bright O’Richards
 • Onderlinge uitwisseling in dialoogtafels
 • Een Musical Postcard van Merlijn Twaalfhoven
 • Een heuse pubquiz!

Lees hier het volledige programma.

De CSC congrescommissie 2018 bestaat uit:

 • Josine Westerbeek-Huitink (commissievoorzitter)
 • Willem Jelle Berg (CNV)
 • Eppy Boschma (VNO-NCW)
 • Jaap Jongejan (St. SBI)
 • Bram Rebergen (Youth for Christ)
 • Niels Rook (CGMV)
 • Wim Oolbekkink (St. SBI)
Zie agenda

Nieuwsbrief