Nieuws

Impressie van het congres

vorig congres
Categorie: vorig congres

“Op naar het jubileumcongres van 2016”. Dat waren de laatste woorden van de Voorzitter van het CSC, Josine Westerbeek- Huitink aan het eind van een bijzonder geslaagd congres.
Inspirerende sprekers, een mooi thema en een sfeer waarin iedereen zich thuis voelt, zijn veel gehoorde opmerkingen. Maar ook het gevoel van vernieuwing. Veel jongeren in de zaal en een programma waarin jong en oud aan het woord kwamen.

Christelijk Sociaal Congres 2015

Paul van Geest (hoogleraar kerkgeschiedenis) startte over geluk en Augustinus. Hij nam ons mee in de wijze waarop Augustinus geluk beleefde en het omschreef. De zes punten die hij noemde zijn vandaag nog één op één toepasbaar. De juiste maat houden, leef in een kring van vertrouwen, pijn lijden is ook onderdeel van het leven, heeft het zin gehad wat ik doe, leef in het nu en handel uit rust, zijn woorden die hij gebruikte.

Christelijk Sociaal Congres 2015

Jesse Klaver (Fractievoorzitter Groen Links) vervolgde met zijn bijdrage over het economisme en hoe we het ideologische debat weer terug krijgen. Met scherpe waarnemingen en een boodschap waar het menselijke weer de boventoon voert en niet alles economie is en economie niet alles is.
Dit onder het motto: liever transparante subjectiviteit (menselijk), dan geveinsde objectiviteit (cijfers). Hij eindigde met een citaat van Jan Peter Balkende over waarden in de samenleving

De middag werd vervolgd door een zevental deelsessies. Van werkgelukshow tot inspiratiewandeling, van mensenbieb (spreek eens iemand anders) tot geluk in het onderwijs.

Christelijk Sociaal Congres 2015

Aan het eind van de middag werd de vorige secretaris van het CSC Wim Eikelboom benoemd tot Ridder van Oranje Nassau en sprak onze vorige voorzitter Herman Kaiser hem prachtig toe!
Het congresgedeelte van de eerste dag werd afgesloten met een zestal prachtig (f)luisterliedjes van Rogier Pelgrim en band. Muziek en inhoud paste uitstekend bij het thema van ons congres

De avond van ontmoeting werd opgeluisterd met live muziek van Nuevo Nocturna. Het diner was in een internationale walking dinner sfeer en opnieuw uitstekend verzorgd, zoals het hele congres, door Landgoed Zonheuvel

Christelijk Sociaal Congres 2015

De volgende morgen opende Karin van den Broeke (predikante en voorzitter PKN) het congres met een mooi overdenking, waarin gelukt en niet gelukkig vanuit een praktijkvoorbeeld langs de Zaligsprekingen van Jezus werd verteld. Samen zingen is inspirerend en geeft je een gelukkig gevoel. Een mooi moment van bezinning waarop de dag verder gebouwd kon worden.

Christelijk Sociaal Congres 2015

 

Jan Peter Balkenende vervolgde het congres met zijn bijdrage: Over waarden en de zoektocht naar geluk. Waar Jesse Klaver eindigde met een tekst van Jan Peter Balkenende werd Jan Peter Balkenende bevraagd (door onze fantastische dagvoorzitter Mirjam Sterk), over een tekst die Jesse Klaver had uitgesproken. Zij vroeg wie die tekst had uitgesproken. Het antwoord van Jan Peter was: ik zou het gezegd kunnen hebben, maar ook Ruud Lubbers (die deelnam aan het congres). Mooi was te zien hoe de ideologie van Jesse Klaver aansloot op de waarden en de zoektocht naar geluk van Jan Peter Balkenende en vice versa. Balkenende sprak over de 21e eeuw als de eeuw van de waarden, en de meetbaarheid van geluk. Over de verbinding met het Christelijk Sociaal denken in deze tijd, aangevuld met prachtige voorbeelden. Zijn eigen wijze van optreden (met humor) zorgde ervoor dat op de twitterwall (#CSC2015nl was derde op trending topic) de tweet verscheen: “Jan Peter verdient een eigen one man show”.

Christelijk Sociaal Congres 2015

Sanne Blauw (columnist van de Correspondent en econometrist) sprak een prachtig column uit waarin zij de sportificering van de samenleving aanhaalde. Zij heeft onderzocht dat geluk besmettelijk is en (meer) geld alleen gelukkig maakt als je er niet veel van hebt. Cijfers geven niet de werkelijkheid weer, maar zijn ondersteunend voor de werkelijkheid.

 

Christelijk Sociaal Congres 2015

In het forum bespraken, onder leiding van Mirjam Sterk, Sanne Blauw en Carola Schouten (Christen Unie Tweede Kamerlid) samen met Jan Peter Balkenende de highlights van de bijdragen van het congres. Waar Carola Schouten kritisch durfde te zijn naar zichzelf en de politiek: Economie is een morele discussie. Ook in de politiek wordt teveel gedacht in economie, in CPB cijfers. Geluk van mensen, ideologie en waarden discussies zijn de échte discussies van de politiek. De 21e eeuw is de eeuw van de waarden.

Christelijk Sociaal Congres 2015

Tot slot heeft Jos van Gennip (voorzitter visie commissie congres 2016) het concept-visiedocument ‘De kracht van verbondenheid’ voor het congres van 2016 kort toegelicht en iedereen uitgenodigd daar op te reflecteren.
Josine Westerbeek– Huitink mocht als een tevreden en gelukkig voorzitter een gelukt congres sluiten en een tot ziens in 2016 uitspreken.

NB
Later verschijnt op deze site het congresboekje (uitgebreide samenvatting) foto’s, filmpjes, teksten en het visiedocument ‘De kracht van verbondenheid.’

Jaap Jongejan
voorzitter congrescommissie 2015

 

 

TERUG NAAR OVERZICHT