Nieuws

Verslag Voorjaarsberaad over Religie in het publieke domein

blog
Categorie: blog

Op 11 april 2017 vond het jaarlijkse voorjaarsberaad plaats, met ditmaal als thema: Religie in het publieke domein. Hier gaven twee sprekers een reflectie op:

  • Sophie van Bijsterveld, hoogleraar religie, recht en samenleving bij Radboud Universiteit, auteur van onder andere het boek 200 jaar Koninkrijk: religie, staat en samenleving. Ze is lid van de Eerste Kamer voor het CDA.
  • Theoloog Alain Verheij is veel actief in / op (social) media waar hij de rol van religie in de samenleving aan de orde stelt in artikelen, blogs, preken, vlogs enz. Ook is hij lid van het filosofisch elftal van Trouw.

We kijken terug op een inspirerende bijeenkomst waarbij Sophie van Bijsterveld inging in op de zoektocht naar identiteit en de verbinding in de samenleving. Zij plaatste dat in het perspectief van 200 jaar religie in het publiek domein. Alain Verheij kleurde de middag met zijn persoonlijke ervaringen rond religie, met als kernpunten verhalen, rituelen en sociale verbondenheid. Zijn advies: zeg nooit meer als christen: sorry dat ik besta. Wees brutaal, wees mondig, wees trots. Vrees niet!

Beide verhalen zijn hier terug te lezen.

TERUG NAAR OVERZICHT