Nieuws

Fonds Kerk en Wereld financiert projecten rond geloof en samenleving

blog
Categorie: blog

Heeft u (of uw organisatie) een mooi idee om mensen met elkaar te verbinden? Dan komt uw initiatief mogelijk in aanmerking voor subsidie van Kerk en Wereld, een fonds binnen de Protestantse Kerk. 

In deze tijd van polarisatie en verharding stimuleert Kerk en Wereld bijzondere initiatieven om groepen mensen in de Nederlandse samenleving, met welk geloof, kleur of achtergrond dan ook, met elkaar te verbinden. Dat doet Kerk en Wereld door subsidie te geven aan grote en kleine initiatieven die een levensbeschouwelijke component bevatten vanuit de christelijk oecumische inspiratie en die aansluiten bij een van de volgende vier thema’s:

  • Bevorderen van recht en inclusiviteit, gerechtigheid en gelijkwaardigheid
  • Actualisering van christelijk geïnspireerd leven
  • Ontmoeting tussen levensbeschouwingen
  • Samenredzaam

Loopt u (of uw organisatie) al langer met een mooi idee rond om groepen die tegenover elkaar staan, dichterbij elkaar te brengen? Dan komt uw project mogelijk in aanmerking voor financiële steun van Kerk en Wereld.

Kijk voor meer informatie, criteria en een aanvraagformulier op kerkenwereld.nl

Meer sponsoring van projecten >

 

TERUG NAAR OVERZICHT