Nieuws

Tien jaar landelijke thema-zondag ‘Christen-zijn op je werk’

blog
Categorie: blog

Tien jaar geleden begon Maarten Pijnacker Hordijk met de landelijke themazondag christen-zijn op je werk. Daarvóór was hij met een groepje heel het land doorgetrokken om avonden te beleggen hoe je christen kon zijn op je werk, een onderwerp dat sterk leefde. “Elke avond hadden we zo’n 30 deelnemers”, vertelt de centrale contactpersoon Spoorchristenen en coördinator Bedrijfsbidstonden en
contactpersoon www.christenzijnopjewerk.nl.

Pijnacker Hordijk besloot het succes te verzilveren. Maar hoe? “Alleen via de kerken zouden we veel meer christelijke werknemers effectief kunnen bereiken.” Zijn compagnon Jan Bakker van Alpha Nederland bedacht vervolgens de themazondag christen-zijn op je werk. En zo ontstond meer in brede zin het netwerk christen-zijn op je werk.

Het jubileum is geen reden tot feestgedruis, want het is hard werken, vertelt Pijnacker Hordijk, en
rond het thema christen-zijn op je werk heerst nog altijd veel koudwatervrees. “Van alle kerken
in Nederland doen er elk jaar gemiddeld 20 actief mee aan onze christen-zijn op je werk-zondag. Dat
is relatief niet veel. Het is dan ook een taai traject om de kerken erbij te krijgen. Hoewel er naar
schatting 400.000 christelijke werkenden zijn, die een groot deel van hun leven bezig zijn met werk,
in welke vorm dan ook, bestaat er nog altijd een soort ‘verlegenheid’ met dit thema en leven ze
in twee werelden: die van de kerk en die van het werk.

Daarbij spelen allerlei vragen mee rond de relatie tussen geloof en werk. Zoals: spreekt de Bijbel hierover en hoe dan? Is werk een zegen of een vloek? Hoe ga je om met je collega’s en moet je evangeliseren op de werkvloer, of juist niet? Kun je samen met collega’s bidden? Het is en blijft dus een lastig onderwerp om het bespreekbaar te maken”, zegt Pijnacker Hordijk. Hij wijt dat aan
het Griekse denken dat onze maatschappij doordesemt en waar kerk en werk uit elkaar getrokken zijn. “In tegenstelling tot het Hebreeuwse en Bijbelse denken, waar je 24/7 christen bent, dus ook op je werk.”

Zelf werkt Pijnacker Hordijk bij Prorail, een werkgever bij wie veel mogelijk is om te laten zien dat
je christen bent. “Hoewel, je niet moet denken dat ik evangeliseer op de werkvloer.” Voor wat betreft
dat laatste is het overigens de vraag of dit wijs en verstandig is. Het gaat er volgens Pijnacker Hordijk
om dat christenen op het werk verbinding met elkaar zoeken. Juist om de vragen die bewust of
onbewust een rol spelen in het leven van de gelovige werknemer en werkgever samen te bespreken
in een gespreksgroepje, in de pauze of na het werk. Positief duidt hij de particuliere initiatieven bij zowel overheid als bedrijven om samen met collega’s te bidden op het werk.

Pijnacker Hordijk is samen met anderen van het “Centrum voor geloof en werk” bezig om een
overkoepelend platform te creëren onder een label als “geloof en werk”, waarbij zoveel mogelijk
bedrijven, organisaties en instellingen die bezig zijn met deze thema’s kunnen aanhaken. Het is zijn
droom individuele christelijke werknemers te bundelen. Want dat er enorm veel kansen zijn, weet hij
honderd procent zeker. “Veel jongeren willen open praten over christen-zijn en je werk. Het is daarom
zo vreemd dat er in de kerken niet of nauwelijks wordt gepreekt over dit thema.”

Zondag 10 november is het de landelijke themazondag christen-zijn op je werk. Meer info: www.christenzijnopjewerk.nl

TERUG NAAR OVERZICHT