Nieuws

In memoriam Kees Bakker (1934-2018)

blog
Categorie: blog

Op 17 april jl. overleed Kees (Cornelis Jan) Bakker op 83 jarige leeftijd. Hij heeft zich geweldig ingezet voor het CSC in die wat onzekere periode tussen de ”heruitvinding” van het CSC in 1991 en 2001. Voor we vanaf 2001 weer met het grote congres ”Getto’s en Pleinen” ons jaarlijks ritme konden hernemen zette hij zich in om samen met Socires en SBI tot een nieuwe, revitaliserende en aangepaste functie van het CSC te komen. Hij deed dat als penningmeester van het CSC, maar speelde vanuit die functie ook een veel meer inhoudelijke en stimulerende rol. Zo droeg hij het idee van een nieuwe, multiculturele samenleving als opgave om sociale cohesie te garanderen. Ook bevorderde hij een nieuwe duiding van het concept van de identiteit van de leden van het CSC en wilde hij – behoorlijk voor zijn tijd – de noodzaak van maatschappelijk verantwoord ondernemen onderstrepen.

Hij was een sociaal bewogen en succesvol ondernemer (Gelderse Papierfabrieken), penningmeester van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en jarenlang ook stimulator en penningmeester van Socires. Hij was lid van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving en heeft in de Commissie Kremers, die de KRO moest herpositioneren, een belangrijke rol gespeeld inclusief de relatie met de Bisschoppenconferentie en de rol van de toenmalige Stichting Katholieke Noden. Hij was ook jarenlang voorzitter van VNO-NCW Midden Nederland.

Wat het CSC betreft was hij een groot voorstander van een structurele binding met Socires als studiebureau en hij heeft dat vertaald in het vaste adviseurschap van de voorzitter van die organisatie van het CSC.

Rond zijn zeventigste heeft Cees zich teruggetrokken om zijn rol als vader en grootvader alle ruimte te geven. Daarom staat hij ook omschreven als ”pater familias” op de rouwkaart. De laatste jaren van zijn leven werden getekend door de ziekte Parkinson.

Met dank aan Mr. Jos van Gennip

TERUG NAAR OVERZICHT