Nieuws

Armoedeconferentie met FNV succes – bekijk het verslag

blog
Categorie: blog

In 2016 leefden 660.000 mensen in Nederland onder de grens van het basisniveau. Bijstandsontvangers en mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond lopen het meeste risico, evenals alleenstaande moeders met minderjarige kinderen en mensen met beperkingen.

Kinderen t/m 12 jaar lopen een bovengemiddeld risico, en nog groter als ze een migratieachtergrond hebben. Ook een groot risico lopen mensen op hoge leeftijd met alleen AOW, bij wie de zorgkosten oplopen en die steeds minder kunnen terugvallen op anderen. (Bron: SCP 2019)

De Conferentie Sociale Armoede op 23 november jl. was een succes. CSC organiseerde de conferentie samen met FNV als invulling van het CSC Najaarsberaad. Het thema Sociale Armoede werkte verbindend en deed een appel op zowel ratio als emotie. Sprekers wisten de kern te raken en inspireerden de deelnemers tot gesprekken met inhoud en diepgang.

Kijk hier in enkele minuten terug op de conferentie:

TERUG NAAR OVERZICHT