Nieuws

Ruth Peetoom wordt nieuwe Voorzitter CSC

bestuur
Categorie: bestuur

De Raad van Toezicht van het Christelijk Sociaal Congres (CSC) heeft op 15 april jl. een nieuwe voorzitter benoemd per 1 september van dit jaar. Na acht jaar voorzitterschap draagt Josine Westerbeek-Huitink haar rol over aan Ruth Peetoom. Josine heeft acht jaar lang op inspirerende wijze leiding gegeven aan het Christelijk Sociaal Congres. Het CSC is een echte ontmoetingsplek geworden voor alle 45 aangesloten organisaties. Het jaarcongres, het voorjaarsberaad, het najaarsberaad en de projecten van aangesloten organisaties hebben bijgedragen aan het zijn van een Christelijke sociale beweging.

Ruth Peetoom zal vanaf 1 september voor vier jaar de voorzitter zijn van het bestuur van de stichting CSC. Ruth is sinds 2019 uitgever bij NDC Mediagroep/Friesch Dagblad. Daarvoor was zij partijvoorzitter van het CDA en predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Op haar energieke wijze zal zij zeker het CSC verder helpen, juist in deze tijd. Op het CSC jaarcongres op 25 en 26 augustus 2021 zal de voorzitterswisseling plaatsvinden.

TERUG NAAR OVERZICHT