Voorjaarsberaad

Datum en tijd

12 april 15.30-17.30

Plaats

Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 te Doorn

Meer informatie

Leiderschap anno 2018.

 

Bert Jan Lietaert Peerbolte, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit zal een inleiding houden over Dienend Leiderschap.

 

Na deze lezing zal Anne Westerduin, Raad van Bestuur zorginstelling Sprank, spreken over Leiderschap in de praktijk. Na beide lezingen is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

 

We willen u graag uitdagen om drie collega’s of andere belangstellenden uit te nodigen voor het Voorjaarsberaad. Graag ontvang ik uiterlijk 4 april met hoeveel mensen u aanwezig zal zijn bij het Voorjaarsberaad.

 

Voorafgaand aan het Voorjaarsberaad vindt de Raad van Toezichtvergadering plaats. De agenda voor deze vergadering ontvangt u uiterlijk eind maart.

 

 

Tijden: 

13.00 – 14.00 Raad van Toezicht vergadering op verzoek van drie leden (alleen voor RvT leden)

14.00 – 15.00 Gemeenschappelijke vergadering bestuur en Raad van Toezicht (alleen voor bestuurs- en RvT leden)

15.30 – 16.30 Voorjaarsdebat

16.30 – 17.30 borrel

 

Met vriendelijke groet, mede namens voorzitter Josine Westerbeek – Huitink,

 

Esther Bergman

Secretaris Christelijk Sociaal Congres

06-46000124

www.christelijksociaalcongres.nl

 

Nieuwsbrief