Taal…mij een zorg?!

Datum en tijd

14 juni 10 tot 15 uur

Plaats

Doorn

Kosten

Een vrijwillige bijdrage naar draagkracht

Meer informatie

Onze gezondheidszorg is ontstaan uit naastenliefde. Zorg voor elkaar, vanuit betrokkenheid en intuïtie. In kloosters boden zusters vol ontferming zorg aan hun naasten. Bij een beroep als verpleegkundige speelde roeping vroeger een grote rol. Niemand die woorden als liefde en roeping tegenwoordig nog in zijn mond durft te nemen in de zorg. Wat betekent dat?
Volgens voormalig denker des Vaderlands, René Gude, zijn we afgelopen decennia van solidair naar solitair gegaan: ‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’.

Welkom in Bubbelonië onderzoekt welke woorden ons kunnen helpen een omgekeerde beweging in gang te zetten: wat minder individualistisch, wat meer solidair. Wij denken dat taal daar een belangrijke rol bij kan spelen: het maakt uit wie wat waar en hoe zegt. Met onze taal scheppen we onze werkelijkheid.

Wat betekenen de woorden die momenteel de zorg domineren? Wist u dat druk en stress oorspronkelijk angst betekenden? Wat zegt dit als we praten over regeldruk? En wat betekenen zelfregie en zorgwinst? Welke invloed hebben woorden in de manier waarop we naar zorg kijken? Of sterker: de identiteit van zorg bepalen? Beleef het op het Taalfestival ‘Taal…mij een zorg?!

Meer informatie en aanmelden >

Blijf op de hoogte