RvT en Voorjaarsberaad

Datum en tijd

16 april 15.15 - 18.00 uur

Plaats

nader te bepalen

Kosten

Gratis voor leden van aangesloten organisaties.

Meer informatie

Aansluitend op de RvT vergadering (1 uur) kunt u inspiratie opdoen in gesprek over een inhoudelijk thema, ingevuld door een of enkele aangesloten organisaties

Het komend voorjaarsberaad spreken Jos van Gennip (Socires – CSC) en Hans Bruning (EUCDW-NL) met ons over hoe het Rijnlands Model  – geactualiseerd – van betekenis kan zijn voor onze nationale en regionale economieën.

Het Rijnlands Model (Nordic System, Soziale Marktwirtshaft) gaat uit van gelijkwaardigheid tussen economische factoren en actoren en is naast bedrijfswinst ook gericht op waardetoevoeging aan onze samenleving. Het wordt afgezet tegen het Angelsaksische of neoliberale economisch model.

Een groep voorvechters van het Rijnlands Model verzamelt alle actualiteiten rond dit model op https://rijnlandse-expeditie.nl/

 

Blijf op de hoogte