Najaarsberaad: Christelijk-sociaal denken en de arbeidsmarkt

Datum en tijd

6 november 15.30 - 18.00

Plaats

CNV, Tiberdreef 4, Utrecht

Meer informatie

Het CSC Najaarsberaad 2019 wordt georganiseerd door het CNV. Het thema is Christelijk-Sociaal denken en de arbeidsmarkt.

Op korte termijn zal het kabinet een ‘Commissie toekomst arbeidsmarkt’ instellen die mogelijke veranderingsvoorstellen ontwikkelt voor de inrichting van de arbeidsmarkt. Ook de Raad van State dringt in zijn advies op de Miljoenennota aan op een fundamenteel debat over de arbeidsmarkt. De wijze waarop onze arbeidsmarkt is ingericht en geordend raakt bij uitstek aan christelijk-sociaal relationeel denken. Het is daarom goed om hierover het komende Najaarsberaad met elkaar te spreken.

Welke antwoorden kunnen we vanuit christelijk-sociale beginselen formuleren bij de individualiserings- en liberaliseringstendensen op onze arbeidsmarkt? En: Hoe kijken we naar het vormgeven van arbeidsrelaties en de trend van ‘zzp-isering’ en flexibilisering?

 

Sprekers tijdens dit Najaarsberaad zijn Lans Bovenberg, Jan Jacob van Dijk en Arend van Wijngaarden.

 

Lans Bovenberg, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg, heeft sociaal-economische expertise op een breed terrein van milieu-economie, overheidsfinanciën en belastingen tot pensioenen, vergrijzing en arbeidsmarkt. Sinds 2015 bezet hij de Goldschmeding leerstoel en werkt hij aan economie als de wetenschap van relaties, samenwerking en wederzijds belang, en de toepassing daarvan in onderwijs en werk.

 

Jan Jacob van Dijk is voorzitter van het CvB van COG Ede en bijzonder hoogleraar Christelijk Sociaal Denken over economie en maatschappij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarvoor was hij Gedeputeerde in Gelderland en van 2002-2010 Tweede-Kamerlid voor het CDA. Jan Jacob startte zijn loopbaan bij het CNV.

 

Arend van Wijngaarden is per 1 januari 2014 vicevoorzitter  van de CNV Vakcentrale. Als cao-coördinator houdt hij zich vooral bezig met de beleidsterreinen arbeidsvoorwaarden, arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en medezeggenschap. Daarnaast is hij, als voorzitter van CNV Internationaal, verantwoordelijk voor het internationale beleid.

 

Na afloop tijdens de borrel is er volop gelegenheid tot onderlinge discussie en netwerken.

U bent van harte welkom om het CSC Najaarsberaad bij te wonen.

Deelname is gratis. Wel stellen wij aanmelding vooraf op prijs via info.csc@sbiformaat.nl.

 

 

Blijf op de hoogte