Nieuwe succesverhalen rond diaconie, catechese en liturgie

Datum en tijd

29 november 15.30 uur

Plaats

Paaskerk, Oude Utrechtseweg, Baarn

Meer informatie

Omdat de samenstellers van de Pius-Almanak ernaar streven dat deze ook de meest recente voorbeelden van katholieke presentie toont, gaan ze een rubriek toevoegen: inspirerende voorbeelden van kerken, parochies en congregaties die rond diaconie, catechese en liturgie nieuwe succesverhalen schrijven. En dat succes zit lang niet altijd in aantallen, maar wel in zichtbare dienstbaarheid en verbinding.

Precies hierover zal mgr. dr. Gerard de Korte op 29 november de Pius-lezing houden.

De lezing zal worden ondersteund door mensen uit het veld die concreet vertellen hoe zij vanuit de katholieke identiteit de samenleving nieuwe impulsen geven. Voor ieder die als bestuurder op lokaal of regionaal niveau betrokken is bij geloof en kerk, wordt dit een bijeenkomst die inspiratie zal geven.

U bent van harte welkom bij deze lezing die voorafgaat aan de presentatie van de nieuwe Almanak. We willen graag weten of u bij deze presentatie en lezing wilt zijn.

Met oprechte hoogachting,

Leo Fijen, directeur/uitgever Adveniat & Gerard Kruis, voorzitter Pius almanak

A.u.b. opgeven per e-mail: info@adveniat.nl

Blijf op de hoogte