Congres

Jaarlijks organiseert het CSC een tweedaags congres, dat eind augustus wordt gehouden. Bij het congres worden maatschappelijke ontwikkelingen beschouwd vanuit christelijk sociaal perspectief.

Het congres 2015 vindt plaats op 26 en 27 augustus en heeft als thema: Wel gelukt maar niet gelukkig. Sprekers zijn onder andere Jan Peter Balkenende, Jesse Klaver en Paul van Geest.
Alle informatie over het congres 2015 vindt u hier. Aanmelden kan via deze link.

Sedert 2000 zijn er jaarlijks Christelijk-Sociale Congressen. De titels waren:

2014: De participatiesamenleving
2013: Ontmoeten met LeV
2012: Van wie is de samenleving?
2011: Schepping en Samenleving. Een duurzame relatie
2010: Een huis om in te wonen, een samenleving met hart en ziel
2009: Herstel het vertrouwen!
2008: Solidariteit in de global village
2007: Maatschappelijk leiderschap; zijn we er klaar voor?!
2006: Het verschil maken
2005: Menselijkheid als maat
2004: Goed werk leveren: bezieling WAAR maken
2003: Wat zijn waarden waard?
2002: Heel de mens – op zoek naar balans
2001: Wat bezielt mij en mijn organisatie?
2000: Getto’s en pleinen — Ontmoeting en samenhang; de opgave voor de 21 e eeuw

Meld je aan voor het congres

Aanmelden
Zie agenda

Nieuwsbrief