CSC Plein

Home | Contact | ?Help | share:    | follow: @hanscsc @csc2016 | aanmelden

Christelijk-Sociaal Congres 27 en 28 augustus 2014

De participatiesamenleving: een verbond tussen mensen

Kosten en inschrijven

[> Inschrijvingsformulier

Deelname aan het gehele Congres (incl. overnachting en diner) €200,--
Deelname aan het gehele Congres (geen overnachting, wel diner) €145,--
Deelname aan het Congres (zonder overnachting, zonder diner) €110,--
Deelname alleen woensdag, met maaltijd: €110,--
Deelname alleen woensdag, zonder maaltijd: €75,--
Deelname alleen donderdag, zonder maaltijd: € 65,--

Studenten en personen voor wie de kosten een belemmering vormen, kunnen een schriftelijk verzoek richten aan de Congrescommissie om voor gereduceerd tarief geheel of gedeeltelijk aan het Congres deel te nemen.

Ook voor jongeren die zich via de CSC-jongerenorganisaties aanmelden gelden deze gereduceerde prijzen

126 Deelnemers aan CSC2014

♦ Dinie Aalbers ♦ Coen Abbenhuis ♦ Nancy Abelskamp ♦ Cees Akerboom ♦ Otto Albrecht ♦ Chris Baggerman ♦ Dick den Bakker ♦ Wiena Bakker ♦ Patrick Banis ♦ Wouter Beekers ♦ van den Berg ♦ Willem Jelle Berg ♦ Helen van den Berg ♦ Ab Berger ♦ Esther Bergman ♦ Eugene Bernard ♦ Jan Beumer ♦ Eppy Boschma ♦ Jan-Willem van den Braak ♦ Abe Brandsma ♦ Hans Bruning ♦ Frances Carrière ♦ Karel Claassen ♦ Dick Couvée ♦ Iris Creemers ♦ Wim van Dijk ♦ Pieter Jan Dijkman ♦ Frank Dijkstra ♦ Carla Dik-Faber ♦ Henk Willem van Dorp ♦ Peter van Duijvenbode ♦ Martin van Eerde ♦ Wim Eikelboom ♦ Patrick Fey ♦ Rien Fraanje ♦ Wim van Galen ♦ Jos van Gennip ♦ Bert Godschalk ♦ Hein Griffioen ♦ Hans Groen ♦ Marjan Haak-Griffioen ♦ Piet Hazenbosch ♦ Robert Heij ♦ Gerrit van der Heijden ♦ Els Hekstra ♦ Hietkamp ♦ Annemarie Hinten-Nooijen ♦ Trinus Hoekstra ♦ Jan de Hoog ♦ Jan Hoogland ♦ Leo van Hoorn ♦ Gerben Horst ♦ Henriette Hulsebosch ♦ Menno van Hulst ♦ Nico van Jaarsveld ♦ Marja Jager-Vreugdenhil ♦ Arie Jansen ♦ Bert de Jong ♦ Huib Jongenburger ♦ Herman Kaiser ♦ Arie Kars ♦ Huib Klamer ♦ Bernard Kobes ♦ Pieter Kohnen ♦ Jaap Kooij ♦ Gerard de Korte ♦ Joany Krijt ♦ Wil van der Kruijs ♦ Wim Kuiper ♦ Francien Lange ♦ Maurice Limmen ♦ Adriaan van der Linden ♦ Daniëlle van Lith ♦ Arjan Lock ♦ Emile Lohman ♦ Janneke Louisa-Muller ♦ Ruud Lubbers ♦ Alice Makkinga ♦ Inge van der Mast-Veenendaal ♦ Jan Willem Meinsma ♦ Maarten Neuteboom ♦ Rob Nijhoff ♦ Oevermans ♦ Pieter Oudenaarden ♦ Letty Pak ♦ Ruth Peetoom ♦ Jan Prij ♦ Robert van Putten ♦ Jan van der Reest ♦ Art van der Rhee ♦ Edwin Ruigrok ♦ Peter Schalk ♦ Greet Schuurman ♦ Erik Sengers ♦ Lidewey van der Sluis ♦ Geert Jan Spijker ♦ Reink van Splunder ♦ Hillie van de Streek ♦ Dirk Swagerman ♦ Geeske Telgen-Swarts ♦ Elly Teune-Kasbergen ♦ Rien Timmer ♦ Bert Tol ♦ Thijs Tromp ♦ Gerard Linden Van ♦ Bart Van Doorn ♦ Harry van der Van der Molen ♦ Manon Vanderkaa ♦ Pieter de Vente ♦ Wim Verschuren ♦ Marinus Verweij ♦ Carla van der Vlist ♦ Ine Voorham ♦ Ineke Voskamp-Leerdam ♦ Hub Vossen ♦ Henrica de Vries ♦ Piet de Vries ♦ Jet Weigand-Timmer ♦ Jan Wessels ♦ Hilde Westera ♦ Josine Westerbeek-Huitink ♦ Jan Westert ♦ Wiegman ♦ Rein Willems ♦ Henk Willigenburg ♦ Corien Wortmann-Kool ♦

Het Congres 2014 met als thema De participatiesamenleving: een verbond tussen mensen vormt een belangrijke stap in het traject CSC 2016. Dit traject mondt uit in de manifestatie van verrassende en relevante aanwezigheid van christelijk maatschappelijke organisaties in onze samenleving.

De participatiesamenleving
De idee van de participatiesamenleving heeft aan betekenis gewonnen sinds de participatiesamenleving door de huidige coalitie wordt uitgedragen. Er is echter de nodige scepsis dat het wordt gebruikt als doekje voor het bloeden voor alles wat wordt afgebroken.
De christelijk-sociale beweging staat voor de uitdaging een typisch christelijk-sociale invulling te geven aan de idee van de participatiesamenleving.
Voor ons betekent dit een nieuw appel op het maatschappelijk middenveld, de civil society, en is dan ook wat anders dan het overdragen van taken, voorzieningen en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid naar de lokale overheid.

Wat is onze bedoeling?
Voortbouwend op wat al tijdens het CSC voorjaardebat 2014 is gedaan, zien wij als de belangrijkste taak van maatschappelijke organisaties om hun morele doelstellingen weer centraal te stellen. Dat kan door onszelf af te vragen waarom onze organisaties vandaag zouden moeten worden opgericht als zij nog niet bestonden.
Dit is, kortom, vragen naar de bedoeling van de organisatie:
niet de doelen, maar de bedoeling weer centraal stellen. De doelen staan in dienst van de bedoeling;
de betrokken burger meer centraal stellen als één van de morele eigenaren;
zich verantwoorden vanuit betrokkenheid bij de eigen morele doelstelling;
het herstellen van de beroepseer van degene die het beroep uitoefent.
De christelijk-sociale beweging schaamt zich het levenbeschouwelijk denken, spreken en handelen in het publieke domein niet.

Een verbond tussen mensen
Omdat de betrokkenheid van mensen het hart vormt van participatie vanuit christelijk-sociaal perspectief, vatten wij de participatiesamenleving samen als ‘een verbond tussen mensen’.
Een verbond is voor ons een plechtige overeenkomst tussen mensen, organisaties en machten tot een gemeenschappelijk doel of belang: het goede leven, het bonum commune.
Om in de samenleving tot een werkelijk verbond tussen mensen te komen en zo duurzaam in vrede samen te leven, hebben wij vaardigheden nodig om de ander te verstaan. Het christelijk-sociaal gedachtegoed biedt veel inspiratie en aanknopingspunten om deze vaardigheden als luisteren, tolereren, waarderen en accepteren te ontwikkelen.

Barmhartigheid
Caritas is een kernwoord in de participatiesamenleving. Caritas – het doen van een werk van barmhartigheid – wordt wel voorgesteld als ‘de moeder van alle deugden’.
In een 7-tal workshops diepen we daarom tijdens het Congres de zeven ‘werken van barmhartigheid’ uit.
Want, aldus Jonathan Sacks: “Mensen die een diep vertrouwen hebben in hun eigen geloof ervaren het andere geloof van anderen niet als een bedreiging maar als een verruiming. Te midden van onze vele onzekerheden hebben we dat vertrouwen op dit moment hard nodig.”

 

Bookmark and Share Nieuws Agenda

Column | Mensen | Deel je bedoelingen | Agenda | Congres | Organisaties | Publicaties | Over ons

© 2000-2014 Stichting Christelijk-Sociaal Congres | Webontwerp: Hans Groen | Beeldmerk Stichting-CSC: Vera Boomsma