CSC Plein

Home | Contact | ?Help | share:    | follow: @hanscsc @csc2016 | aanmelden

Christelijk-Sociaal Congres 27 en 28 augustus 2014

De participatiesamenleving: een verbond tussen mensen

SBI / Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98, Doorn

Kosten en inschrijven

[> Inschrijvingsformulier

Deelname aan het gehele Congres (incl. overnachting en diner) €200,--
Deelname aan het gehele Congres (geen overnachting, wel diner) €145,--
Deelname aan het Congres (zonder overnachting, zonder diner) €110,--
Deelname alleen woensdag, met maaltijd: €110,--
Deelname alleen woensdag, zonder maaltijd: €75,--
Deelname alleen donderdag, zonder maaltijd: € 65,--

Studenten en personen voor wie de kosten een belemmering vormen, kunnen een schriftelijk verzoek richten aan de Congrescommissie om voor gereduceerd tarief geheel of gedeeltelijk aan het Congres deel te nemen.

Ook voor jongeren die zich via de CSC-jongerenorganisaties aanmelden gelden deze gereduceerde prijzen

176 Deelnemers aan CSC2014

♦ Coen Abbenhuis ♦ Nancy Abelskamp ♦ Cees Akerboom ♦ Otto Albrecht ♦ Chris Baggerman ♦ Wiena Bakker ♦ Dick den Bakker ♦ Alice Bakker-Osinga ♦ Patrick Banis ♦ Wouter Beekers ♦ Tom van den Belt ♦ Helen van den Berg ♦ van den Berg ♦ Willem Jelle Berg ♦ Ab Berger ♦ Esther Bergman ♦ Eugene Bernard ♦ Jan Beumer ♦ Cor van Beuningen ♦ Eppy Boschma ♦ Jaap Bouterse ♦ Jan-Willem van den Braak ♦ Abe Brandsma ♦ Cees Bremmer ♦ Hans Bruning ♦ Govert Buijs ♦ Arinda Callewaert ♦ Frances Carrière ♦ Karel Claassen ♦ Dick Couvée ♦ Iris Creemers ♦ Dicky Nieuwenhuis ♦ Wim van Dijk ♦ Jan Jacob van Dijk ♦ Pieter Jan Dijkman ♦ Frank Dijkstra ♦ Nynke Dijkstra-Algra ♦ Carla Dik-Faber ♦ Henk Willem van Dorp ♦ Peter van Duijvenbode ♦ Jan Eerbeek ♦ Martin van Eerde ♦ Wim Eikelboom ♦ Patrick Fey ♦ Rien Fraanje ♦ Wim van Galen ♦ Jacobine Geel ♦ Jos van Gennip ♦ Jos van Genugten ♦ Bert Godschalk ♦ Hein Griffioen ♦ Gerard van der Grind ♦ Hans Groen ♦ Marjan Haak-Griffioen ♦ Hartveld ♦ Piet Hazenbosch ♦ Gerrit van der Heijden ♦ Els Hekstra ♦ Hietkamp ♦ Annemarie Hinten-Nooijen ♦ Henk Hoefnagel ♦ Trinus Hoekstra ♦ Jan de Hoog ♦ Jan Hoogland ♦ Leo van Hoorn ♦ Gerben Horst ♦ Maaike van Houten ♦ Henriette Hulsebosch ♦ Menno van Hulst ♦ Nico van Jaarsveld ♦ Marja Jager-Vreugdenhil ♦ Arie Jansen ♦ Bert de Jong ♦ Wouter de Jonge ♦ Jaap Jongejan ♦ Huib Jongenburger ♦ Herman Kaiser ♦ Edward de Kam ♦ Harry van de Kamp ♦ Kamphuis ♦ Arie Kars ♦ Huib Klamer ♦ Theo van de Klundert ♦ Bernard Kobes ♦ Pieter Kohnen ♦ Jaap Kooij ♦ Gerard de Korte ♦ Ranfar Kouwijzer ♦ Joany Krijt ♦ Wil van der Kruijs ♦ Wim Kuiper ♦ Francien Lange ♦ Janneke de Leede-Poortman ♦ Gerrit Leene ♦ Roel Ligthart Bosch ♦ Maurice Limmen ♦ Adriaan van der Linden ♦ Daniëlle van Lith ♦ Arjan Lock ♦ Emile Lohman ♦ Janneke Louisa-Muller ♦ Ruud Lubbers ♦ Alice Makkinga ♦ Inge van der Mast-Veenendaal ♦ Jan Willem Meinsma ♦ Maarten Neuteboom ♦ Rob Nijhoff ♦ Peter Noordhoek ♦ Oevermans ♦ Aernoud Olde ♦ Wim Oolbekkink ♦ Pieter Oudenaarden ♦ Letty Pak ♦ Ruth Peetoom ♦ Karine Pluymaekers- van Hettema ♦ Jan Prij ♦ Elly Prinse ♦ Robert van Putten ♦ Jan van der Reest ♦ Art van der Rhee ♦ Ron Rijnbende ♦ Niels Rook ♦ Edwin Ruigrok ♦ Henk Schaafsma ♦ Peter Schalk ♦ Marcel Scheringa ♦ Greet Schuurman ♦ Joanne Seldenrath ♦ Erik Sengers ♦ Johan Slok ♦ Lidewey van der Sluis ♦ Jaap Smit ♦ Wim Sneep ♦ Geert Jan Spijker ♦ Reink van Splunder ♦ Marije Stegenga ♦ Tjitske Stoit ♦ Hillie van de Streek ♦ Dirk Swagerman ♦ Geeske Telgen-Swarts ♦ Elly Teune-Kasbergen ♦ Rien Timmer ♦ Guus Timmerman ♦ Hester Tjalma ♦ Bert Tol ♦ Jan Peter van den Toren ♦ Thijs Tromp ♦ Stan Uyland ♦ Gerard Linden Van ♦ Bart Van Doorn ♦ Hildegard van der Van der Heyden ♦ Harry van der Van der Molen ♦ Manon Vanderkaa ♦ Pieter de Vente ♦ Wim Verschuren ♦ Marinus Verweij ♦ Carla van der Vlist ♦ Vonk ♦ Ine Voorham ♦ Ineke Voskamp-Leerdam ♦ Hub Vossen ♦ René Vrieling ♦ Piet de Vries ♦ Henrica de Vries ♦ Lara van Waas ♦ Jet Weigand-Timmer ♦ Jan Wessels ♦ Hilde Westera ♦ Josine Westerbeek-Huitink ♦ Jan Westert ♦ Wiegman ♦ Arend van Wijngaarden ♦ Rein Willems ♦ Henk Willigenburg ♦ Corien Wortmann-Kool ♦ Ronald Zoutendijk ♦

Het Congres 2014 met als thema De participatiesamenleving: een verbond tussen mensen vormt een belangrijke stap in het traject CSC 2016. Dit traject mondt uit in de manifestatie van verrassende en relevante aanwezigheid van christelijk maatschappelijke organisaties in onze samenleving.

De participatiesamenleving
De idee van de participatiesamenleving heeft aan betekenis gewonnen sinds de participatiesamenleving door de huidige coalitie wordt uitgedragen. Er is echter de nodige scepsis dat het wordt gebruikt als doekje voor het bloeden voor alles wat wordt afgebroken.
De christelijk-sociale beweging staat voor de uitdaging een typisch christelijk-sociale invulling te geven aan de idee van de participatiesamenleving.
Voor ons betekent dit een nieuw appel op het maatschappelijk middenveld, de civil society, en is dan ook wat anders dan het overdragen van taken, voorzieningen en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid naar de lokale overheid.

Wat is onze bedoeling?
Voortbouwend op wat al tijdens het CSC voorjaardebat 2014 is gedaan, zien wij als de belangrijkste taak van maatschappelijke organisaties om hun morele doelstellingen weer centraal te stellen. Dat kan door onszelf af te vragen waarom onze organisaties vandaag zouden moeten worden opgericht als zij nog niet bestonden.
Dit is, kortom, vragen naar de bedoeling van de organisatie:
niet de doelen, maar de bedoeling weer centraal stellen. De doelen staan in dienst van de bedoeling;
de betrokken burger meer centraal stellen als één van de morele eigenaren;
zich verantwoorden vanuit betrokkenheid bij de eigen morele doelstelling;
het herstellen van de beroepseer van degene die het beroep uitoefent.
De christelijk-sociale beweging schaamt zich het levenbeschouwelijk denken, spreken en handelen in het publieke domein niet.

Een verbond tussen mensen
Omdat de betrokkenheid van mensen het hart vormt van participatie vanuit christelijk-sociaal perspectief, vatten wij de participatiesamenleving samen als ‘een verbond tussen mensen’.
Een verbond is voor ons een plechtige overeenkomst tussen mensen, organisaties en machten tot een gemeenschappelijk doel of belang: het goede leven, het bonum commune.
Om in de samenleving tot een werkelijk verbond tussen mensen te komen en zo duurzaam in vrede samen te leven, hebben wij vaardigheden nodig om de ander te verstaan. Het christelijk-sociaal gedachtegoed biedt veel inspiratie en aanknopingspunten om deze vaardigheden als luisteren, tolereren, waarderen en accepteren te ontwikkelen.

Barmhartigheid
Caritas is een kernwoord in de participatiesamenleving. Caritas – het doen van een werk van barmhartigheid – wordt wel voorgesteld als ‘de moeder van alle deugden’.
In een 7-tal workshops diepen we daarom tijdens het Congres de zeven ‘werken van barmhartigheid’ uit.
Want, aldus Jonathan Sacks: “Mensen die een diep vertrouwen hebben in hun eigen geloof ervaren het andere geloof van anderen niet als een bedreiging maar als een verruiming. Te midden van onze vele onzekerheden hebben we dat vertrouwen op dit moment hard nodig.”

 

Bookmark and Share Nieuws Agenda

Column | Mensen | Deel je bedoelingen | Agenda | Congres | Organisaties | Publicaties | Over ons

© 2000-2014 Stichting Christelijk-Sociaal Congres | Webontwerp: Hans Groen | Beeldmerk Stichting-CSC: Vera Boomsma